21:39 | GMT: 19:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PROJPRZEM

Data
Spółka
Wydarzenie
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROJPRZEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 541.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, przeznaczenia zysku za rok 2017, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROJPRZEM
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa w Sępólnie Krajeńskim, połączenia ze spółką zależną Makrum Project Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, zmian w statucie, przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz nowego Regulaminu Rady Nadzorczej.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PROJPRZEM
NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyboru członków RN i in.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROJPRZEM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
PROJPRZEM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROJPRZEM
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
PROJPRZEM
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 8,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROJPRZEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PROJPRZEM
NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROJPRZEM
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PROJPRZEM
NWZA ws. umorzenia akcji, zmiany uchwały nr 9 WZA z dnia 26.06.2014r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROJPRZEM
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2013, ustalenia wysokości dywidendy za rok 2013 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PROJPRZEM
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
PROJPRZEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
PROJPRZEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
PROJPRZEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, ustalenia wysokości dywidendy za rok 2012 oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PROJPRZEM
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz nabycia akcji własnych.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PROJPRZEM
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych w celu umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania akcji w celu umorzenia.
PROJPRZEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
PROJPRZEM
WZA
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PROJPRZEM
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek