22:30 | GMT: 20:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PAMAPOL

Data
Spółka
Wydarzenie
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PAMAPOL
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
PAMAPOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
PAMAPOL
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z 1 zł na 1,20 zł.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
PAMAPOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PAMAPOL
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocza 2017 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PAMAPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.321.100 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PAMAPOL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
PAMAPOL
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych na akcje serii D.
PAMAPOL
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PAMAPOL
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji serii D.
PAMAPOL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,15 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
PAMAPOL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.262.250 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PAMAPOL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PAMAPOL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach subskrypcji prywatnej, poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PAMAPOL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PAMAPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
PAMAPOL
NWZA ws. zmiany statutu.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PAMAPOL
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PAMAPOL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PAMAPOL
WZA
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PAMAPOL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
PAMAPOL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek