11:04 | GMT: 09:04 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
R22

Data
Spółka
Wydarzenie
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2019/2020.
R22
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
R22
Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
R22
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.
R22
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejnej kadencji (drugiej) oraz powołania członków RN.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
R22
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
R22
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
R22
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
R22
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 01.07.2018 – 30.06.2019.
R22
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2018/2019.
R22
NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego, zmiany statutu oraz wyrażenia przez zgody na nabywanie przez spółkę zależną H88 S.A. akcji własnych spółki i określenia zasad nabywania akcji własnych.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
R22
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
R22
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 26.06.2017-30.06.2018.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
R22
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2017/2018.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
R22
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
R22
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
R22
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
R22
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
R22
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 5.500.000 akcji serii B, 180.000 akcji serii C, 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
R22
Przydział akcji oferowanych.
R22
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
R22
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
R22
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
R22
Początek przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek