21:24 | GMT: 19:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RUBICON

Data
Spółka
Wydarzenie
RUBICON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
RUBICON
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru.
RUBICON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
RUBICON
Publikacja raportu za 2019 rok.
RUBICON
Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii B2 oraz zapisów dodatkowych.
RUBICON
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonania prawa poboru na akcje serii B2 oraz zapisów dodatkowych.
RUBICON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii B2.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RUBICON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany statutu.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RUBICON
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RUBICON
NWZA ws. zmiany uchwały nr 3 WZ z 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz miany w składzie RN.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RUBICON
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RUBICON
NWZA ws. zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN oraz zmiany w składzie RN.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RUBICON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RUBICON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RUBICON
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
RUBICON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
RUBICON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RUBICON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
RUBICON
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
RUBICON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.299 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
RUBICON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RUBICON
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
RUBICON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RUBICON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RUBICON
NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 z 9 lipca w sprawie zmiany dotychczasowej treści statutu.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RUBICON
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
RUBICON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.300.000 akcji serii H i 83.100.000 akcji serii I.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
RUBICON
NWZA ws. zmian w statucie poprzez upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru i in.
RUBICON
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G1.
RUBICON
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RUBICON
WZA ws. m.in. pokrycia straty.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RUBICON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RUBICON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RUBICON
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RUBICON
WZA
RUBICON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RUBICON
NWZA ws. m. in. zmiany przedmiotu działalności, zmian w statucie, emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
RUBICON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RUBICON
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek