20:14 | GMT: 18:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RAINBOW

Data
Spółka
Wydarzenie
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAINBOW
NWZA ws. określenia liczby członków zarządu, powołania nowego członka zarządu, zmian statutu oraz zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RAINBOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RAINBOW
NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami "Bee & Free" Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
RAINBOW
NWZA ws. połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o., jako spółką przejmowaną, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
RAINBOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii C3 oraz 120.000 akcji serii C4.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
RAINBOW
NWZA ws. określenia liczby członków zarządu spółki aktualnej, trzeciej, wspólnej kadencji, powołania nowego członka zarządu, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany oznaczenia akcji serii C1 związanej z zamianą części akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela oraz zmiany statutu.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
RAINBOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
RAINBOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RAINBOW
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
RAINBOW
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
RAINBOW
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
RAINBOW
ZWZA ws. m.in. podziału zysku (dochodu) netto za rok obrotowy 2012.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
RAINBOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
RAINBOW
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
RAINBOW
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RAINBOW
WZA
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RAINBOW
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
RAINBOW
NWZA ws. m.in. zmian w statucie oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
RAINBOW
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
RAINBOW
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
RAINBOW
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek