21:43 | GMT: 19:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RESBUD

Data
Spółka
Wydarzenie
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
RESBUD
Publikacja raportu za 2019 rok.
RESBUD
NWZA
RESBUD
NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.
RESBUD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie RN.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
RESBUD
NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
RESBUD
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2018 rok.
RESBUD
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
RESBUD
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN, wyboru nowych członków RN, zmiany w statucie oraz zwiększenia kapitału akcyjnego spółki.
RESBUD
NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2018, 2019 oraz do oceny raportów rocznych za rok 2018, 2019.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RESBUD
NWZA ws. zmiany uchwał nr 18 i 22 ZWZ z 30.05.2018r. oraz przyjęcia statutu.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2017 rok.
RESBUD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji, zmiany statutu, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017r., połączenia RESBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku ze spółką zależną prawa czeskiego RESBUD1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016 tj. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2016 rok.
RESBUD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
RESBUD
Scalenie akcji w stosunku 5:1.
RESBUD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
RESBUD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
RESBUD
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
RESBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RESBUD
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.958.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RESBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.958.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
RESBUD
Split akcji w stosunku 1:4.
RESBUD
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany uchwały nr 19 ZWZ z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015r tj. za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz dalszego istnienia spółki.
RESBUD
Publikacja raportu za 2015 rok.
RESBUD
NWZA ws. podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2014 rok.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
RESBUD
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
RESBUD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
RESBUD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2013 rok.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
RESBUD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 tj. za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za 2012 rok.
RESBUD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
RESBUD
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmian statutu.
RESBUD
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
RESBUD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RESBUD
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
RESBUD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą RESBUD Sp. z o.o. i objęcia w niej 100% udziałów.
RESBUD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RESBUD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
RESBUD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
RESBUD
NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji serii A przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie RN i in.
RESBUD
Publikacja raportu za 2011 rok.
RESBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
RESBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
RESBUD
WZA
RESBUD
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
RESBUD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek