22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
REINO

Data
Spółka
Wydarzenie
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REINO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
REINO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania członka RN.
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
REINO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
REINO
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 r. oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru.
REINO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
REINO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
REINO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
REINO
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 listopada 2018 oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
REINO
Początek notowań spółki GRAVITON (GRT) pod nazwą REINO (RNC) w związku ze zmianą firmy.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
REINO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REINO
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
REINO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
REINO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
REINO
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
REINO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki. NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
REINO
NWZA ws. zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
REINO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
REINO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2015.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
REINO
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
REINO
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
REINO
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
REINO
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
REINO
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji oraz zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
REINO
Początek notowań spółki DMWDM (WDM) pod nazwą GRAVITON (GRT), w związku ze zmianą firmy.
REINO
NWZA ws. zmian statutu i zmian w składzie RN.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
REINO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
REINO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
REINO
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
REINO
Scalenie akcji w stosunku 8:1.
REINO
Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
REINO
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
REINO
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 3 z dnia 13.11.2013r w sprawie scalenia akcji oraz zmiany statutu.
REINO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
REINO
NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ich ogólnej liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego i zmiany art. 3 ust. 1 statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
REINO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
REINO
Ostatni dzień notowań na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
REINO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
REINO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 82.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
REINO
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty Spółki za 2012r.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
REINO
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
REINO
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii D.
REINO
NWZA ws. zmiany art. 6 ust. 5 statutu.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
REINO
NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
REINO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
REINO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych a okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
REINO
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany zasad wynagradzania członków RN.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
REINO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
REINO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
REINO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
REINO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
REINO
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
REINO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks NCIndex.
REINO
WZA
REINO
Publikacja raportu za 2010 rok.
REINO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
REINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
REINO
NWZA ws. przyjęcia nowej polityki rachunkowości oraz wykonywania zadań komitetu audytu przez radę nadzorczą.


«Powrót do terminarza spółek