22:01 | GMT: 20:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SEKO

Data
Spółka
Wydarzenie
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2019 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,66 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,66 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,66 zł na akcję.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
SEKO
Publikacja raportu za 2018 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
SEKO
Publikacja raportu za 2017 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2016 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2015 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
NWZA ws. zmiany uchwały z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia liczby członków RN następnej kadencji oraz zmian w składzie RN.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2014 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2013 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEKO
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
SEKO
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
SEKO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
SEKO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
SEKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2012 rok.
SEKO
NWZA ws. zmiany statutu poprzez zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A, uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia i regulaminu Rady Nadzorczej.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SEKO
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
SEKO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
SEKO
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011, pokrycia straty netto za lata ubiegłe oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru.
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SEKO
NWZA ws. powołania członka RN.
SEKO
Publikacja raportu za 2011 rok.
SEKO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SEKO
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
SEKO
WZA
SEKO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SEKO
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek