20:18 | GMT: 18:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SAKANA

Data
Spółka
Wydarzenie
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SAKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego raportu za 2019 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SAKANA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2018.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SAKANA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
SAKANA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2017.
SAKANA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SAKANA
NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany uchwały nr 9/2016 ZWZ z 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SAKANA
NWZA ws. wydzierżawienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SAKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SAKANA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SAKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
SAKANA
ZWZA ws. m.in. podziału/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
SAKANA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SAKANA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SAKANA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SAKANA
Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SAKANA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SAKANA
Publikacja raportu za 2011 rok.
SAKANA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SAKANA
WZA
SAKANA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SAKANA
Publikacja raportu za 2010 rok.
SAKANA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek