19:58 | GMT: 17:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SIMPLE

Data
Spółka
Wydarzenie
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SIMPLE
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
SIMPLE
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SIMPLE
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SIMPLE
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,14 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SIMPLE
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,02 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SIMPLE
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,03 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SIMPLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SIMPLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 431.862 akcji zwykłe na okaziciela serii L.
SIMPLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SIMPLE
Zakończenie zapisów na akcje serii L.
SIMPLE
Początek zapisów na akcje serii L.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz emisji akcji serii L.
SIMPLE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań dywidendy 0,60 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013 oraz pokrycia strat za lata 2010-2012 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
SIMPLE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SIMPLE
NWZA ws. wyboru członków RN z możliwością wyboru grupami.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SIMPLE
NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmiany uchwały nr 8 ZWZ z 28 czerwca 2012 oraz zmian statutu.
SIMPLE
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
SIMPLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SIMPLE
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SIMPLE
WZA
SIMPLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1 i K.
SIMPLE
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SIMPLE
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
SIMPLE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SIMPLE
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii J.
SIMPLE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SIMPLE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
SIMPLE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG, WIG-Poland i WIG-informatyka.
SIMPLE
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek