22:32 | GMT: 20:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SOLAR

Data
Spółka
Wydarzenie
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SOLAR
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SOLAR
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
SOLAR
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SOLAR
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz scalenia akcji.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SOLAR
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie spółek Solar Company S.A. i Solar Dystrybucja Sp. z o.o. oraz zmian statutu i in.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SOLAR
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SOLAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
SOLAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
SOLAR
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SOLAR
Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
SOLAR
NWZA ws. zmiany uchwały numer WZA.44/01/13 z 03 stycznia 2013 roku, zmienionej uchwałą numer WZA.68/04/13 z 04 kwietnia 2013 roku oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały numer WZA.44/01/13 uwzględniającego dotychczasowe zmiany.
SOLAR
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SOLAR
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,21 zł na akcję.
SOLAR
ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SOLAR
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, zbadania, na koszt spółki, przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako rewidenta do spraw szczególnych zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SOLAR
NWZA ws. zbadania przez Ernst & Young Audit sp. z o.o. zagadnienia dotyczącego jasności i rzetelności wybranych danych finansowych zawartych w przekazanych przez spółkę raportach okresowych i in.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SOLAR
WZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem netto wynikającym ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
SOLAR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SOLAR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SOLAR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
SOLAR
Debiut spółki na GPW.
SOLAR
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
SOLAR
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
SOLAR
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
SOLAR
Początek budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
SOLAR
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek