11:47 | GMT: 09:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SECOGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SECOGROUP
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SECOGROUP
Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.
SECOGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,41 zł na akcję.
SECOGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,41 zł na akcję.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SECOGROUP
NWZA ws. skrócenia kadencji RN, odwołania z funkcji członka RN, powołania do pełnienia funkcji członka RN, określenia wynagrodzenia członków RN, przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2018-2020.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SECOGROUP
Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
SECOGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
SECOGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SECOGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan połączenia spółki Seco/Warwick S.A. ze spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. oraz połączenia spółki Seco/Warwick S.A. jako spółki przejmującej ze spółką Seco/Warwick Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmowaną.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SECOGROUP
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
SECOGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
SECOGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku, przeniesienia środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym na kapitał zapasowy, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SECOGROUP
NWZA ws. upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych, sprostowania oczywistej omyłki zawartej w uchwale nr 19 ZWZA z dnia 30 maja 2014 r.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SECOGROUP
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
SECOGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
SECOGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, umorzenia imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
SECOGROUP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SECOGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 57.640 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SECOGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.518 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SECOGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.230 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SECOGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 149.239 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SECOGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SECOGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SECOGROUP
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie ze spółką zależną umowy przenoszącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz długów i przelewu wierzytelności związanych ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SECOGROUP
WZA
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SECOGROUP
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SECOGROUP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SECOGROUP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SECOGROUP
WZA
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SECOGROUP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
SECOGROUP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SECOGROUP
NWZA


«Powrót do terminarza spółek