22:02 | GMT: 20:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TFONE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TFONE
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku z zezwoleniem na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji).
TFONE
Dzień wykupu akcji spółki przez Kaps Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu po cenie 3,10 zł za akcję.
TFONE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TFONE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
TFONE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TFONE
NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich akcji i wycofania ich z obrotu na GPW.
TFONE
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.
TFONE
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 3,10 zł za sztukę.
TFONE
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2015 roku.
TFONE
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego na 2,95 zł za sztukę.
TFONE
NWZA ws. zmiany statutu.
TFONE
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Kaps Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Sebastiana Sawickiego, po 3,10 zł za sztukę.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TFONE
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TFONE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TFONE
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TFONE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TFONE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TFONE
NWZA ws. emisji obligacji zwykłych na okaziciela.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TFONE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TFONE
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TFONE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TFONE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TFONE
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TFONE
WZA
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TFONE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek