23:49 | GMT: 21:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TESGAS

Data
Spółka
Wydarzenie
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych, powstałych w wyniku wprowadzonych korekt.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2016 roku.
TESGAS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TESGAS
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TESGAS
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
TESGAS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
TESGAS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
TESGAS
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TESGAS
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TESGAS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TESGAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TESGAS
WZA
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TESGAS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TESGAS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek