21:33 | GMT: 19:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
UNIMA

Data
Spółka
Wydarzenie
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015, likwidacji kapitału rezerwowego, skupu akcji własnych oraz użycia środków z kapitału zapasowego spółki.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
UNIMA
NWZA ws. przedstawienie treści wyroku SO w Krakowie z 30.11.2015 r. oraz podziału zysku netto za obrotowy 2014.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat ubiegłych i straty za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
UNIMA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
UNIMA
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
UNIMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
UNIMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
UNIMA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
UNIMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
UNIMA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
UNIMA
WZA
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
UNIMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek