19:45 | GMT: 17:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VANTAGE

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
VANTAGE
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
VANTAGE
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
VANTAGE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.
VANTAGE
NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
VANTAGE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
VANTAGE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2018 rok.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
VANTAGE
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN na dalszą część kadencji przypadającą na lata 2019 – 2021 oraz powołania członka RN.
VANTAGE
Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
VANTAGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VANTAGE
Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,31 zł na akcję.
VANTAGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,31 zł na akcję.
VANTAGE
NWZA ws. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej, rozwiązania kapitału rezerwowego, utworzenia nowego kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki w celu umorzenia, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i in.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VANTAGE
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
VANTAGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
VANTAGE
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
VANTAGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
VANTAGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
VANTAGE
NWZA ws. umorzenia 2.193.722 akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
VANTAGE
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych spółki, przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych i kosztów ich nabycia oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
VANTAGE
Dzień wykupu akcji spółki przez Fedha sp. z o.o. po cenie 3,70 zł za akcję.
VANTAGE
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
VANTAGE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
VANTAGE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VANTAGE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
VANTAGE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
VANTAGE
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 3,25 zł na 3,70 zł za sztukę.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
VANTAGE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fedha sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
VANTAGE
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
VANTAGE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
VANTAGE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
VANTAGE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2015 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
VANTAGE
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014 rok oraz ustalenia liczby członków RN na kolejną kadencję przypadającą na lata 2015 – 2017.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
VANTAGE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
VANTAGE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.676.383 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VANTAGE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w trybie oferty prywatnej.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
VANTAGE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
VANTAGE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
VANTAGE
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
VANTAGE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
VANTAGE
Debiut spółki na GPW.


«Powrót do terminarza spółek