19:55 | GMT: 17:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
VENTUREIN

Data
Spółka
Wydarzenie
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2019 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2018 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2017 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VENTUREIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
VENTUREIN
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F, 15.000.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
VENTUREIN
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
VENTUREIN
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów na akcje serii G.
VENTUREIN
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
VENTUREIN
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii G.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2016 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
VENTUREIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości, zmiany statutu, przyjęcia Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, komitetu audytu, odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2015 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VENTUREIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia do obrotu na NC akcji serii F i praw do akcji serii F oraz zmiany statutu.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2014 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2013 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
VENTUREIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty / podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2012 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
VENTUREIN
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2011 rok.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
VENTUREIN
NWZA ws. przyjęcia zasad programu opcyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
VENTUREIN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
VENTUREIN
WZA
VENTUREIN
Publikacja raportu za 2010 rok.
VENTUREIN
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
VENTUREIN
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
VENTUREIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
VENTUREIN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.


«Powrót do terminarza spółek