20:46 | GMT: 18:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
WDBBU

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
WDBBU
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
WDBBU
NWZA ws. zmiany statutu.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
WDBBU
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018.
WDBBU
Dzień wykupu akcji spółki przez Mateusza Holly, spółkę Pretium Investments Sp. z o.o. oraz Piotra Kumięgę po cenie 1,30 zł za akcję.
WDBBU
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
WDBBU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
WDBBU
Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji serii E, 1.289.600 akcji serii F, 350.000 akcji serii G.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WDBBU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDBBU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WDBBU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
WDBBU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
WDBBU
NWZA ws. zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B, C, D, E , F, G do obrotu na rynku regulowanym, zmiany zasad rachunkowości i sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zgodnie z MSR, uchylenia Uchwały Nr 18 ZWZ z dnia 30 czerwca 2014 roku.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części kapitału zapasowego, utworzonej z zysku za lata ubiegłe na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
WDBBU
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
WDBBU
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
WDBBU
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań na NC 346.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
WDBBU
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
WDBBU
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WDBBU
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za 2011 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
WDBBU
NWZA ws. zmiany statutu.
WDBBU
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
WDBBU
WZA
WDBBU
Publikacja raportu za 2010 rok.
WDBBU
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
WDBBU
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
WDBBU
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WDBBU
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
WDBBU
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek