03:18 | GMT: 01:18 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
XTPL

Data
Spółka
Wydarzenie
XTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
XTPL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
XTPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
XTPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T w trybie subskrypcji prywatnej, emisji obligacji zamiennych na akcje serii U oraz zmiany statutu.
XTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
XTPL
Publikacja raportu za 2019 rok.
XTPL
NWZA ws. zmian w składzie RN.
XTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
XTPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
XTPL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
XTPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
XTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
XTPL
Publikacja raportu za 2018 rok.
XTPL
NWZA ws. uchylenia programu motywacyjnego, utworzenia programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmiany Regulaminu RN, ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu oraz zmian statutu.
XTPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 47.000 akcji serii N oraz 41.400 akcji serii O.
XTPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
XTPL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H, 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K, 155.000 akcji serii M. Wykluczenie z obrotu na NC.
XTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
XTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
XTPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
XTPL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
XTPL
NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
XTPL
Publikacja raportu za 2017 rok.
XTPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
XTPL
NWZA ws. powołania członka RN, wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników spółki oraz przyjęcia regulaminu programu motywacyjnego.
XTPL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
XTPL
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 670.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 198.570 akcji serii D, 19.210 akcji serii E, 19.210 akcji serii F, 68.720 akcji serii G, 68.720 akcji serii H 10.310 akcji serii I, 5.150 akcji serii J, 10.310 akcji serii K oraz 155.000 akcji serii M.
XTPL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
XTPL
Zakończenie zapisów na akcje serii M.
XTPL
Początek zapisów na akcje serii M.
XTPL
Budowa księgi popytu na akcje serii M.


«Powrót do terminarza spółek