13:35 | GMT: 11:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
API 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia ze spółką Hardware Software Outsourcing Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie oraz zmian w statucie.
BPN 
NC 
 
NWZA ws. przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
DES 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
FRO 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
IPO 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w statucie.
MFD 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
ORZ 
GPW 
 
Wycofanie akcji z obrotu na GPW.
PIW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
QRK 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
STT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
VOT 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
WAX 
GPW 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
WAX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
JPM.US 
NYSE 
13:00
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,99 USD)