04:25 | GMT: 02:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
WZA
ENA 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MIL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
API 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ARA 
NC 
 
WZA
BMX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
CPA 
GPW 
 
WZA
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
WZA
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
EKA 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
EUI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
ETL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
FUT 
NC 
 
Początek notowań spółki BIOINVENT (BIN) pod nazwą FUTURIS (FUT), w związku ze zmianą firmy.
GCI 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
GET 
GPW 
 
WZA
HEF 
NC 
 
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla wyższego kierownictwa spółki na lata 2011–2014, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
HYP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IDE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KOR 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LRK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LBT 
GPW 
 
Debiut spółki na GPW.
LBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
wykres MNI
MNI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
WZA
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
WZA
OPF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
OPG 
GPW 
 
NWZA
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Y.
wykres PFH
PFH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
PIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
PLZ 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
PXM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz sporządzania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR i MSSF.
PRD 
GPW 
 
WZA
SUW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TOS 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TIG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2010 rok.
AZN.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SANTA.ES 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BAY.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
BMY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CL.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DAI.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DBK.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DB1.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
XOM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MSFT.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
MSI.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PG.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2010/2011.
RDSA.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SAN.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.