04:59 | GMT: 02:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
NWZA ws. uchwalenia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmiany statutu.
ARE 
NC 
 
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
CLM 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
GOB 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. zmiany statutu w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
GRN 
GPW 
 
WZA
INV 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w statucie i w składzie RN.
LZM 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MON 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela, akcji serii F i G.
PBF 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii G.
wykres PCZ
PCZ 
NC 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PLZ 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,1010 euro na akcję.
wykres VCP
VCP 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez emisję akcji serii E.
BBBY.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.