04:15 | GMT: 02:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BFT 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
CHS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
DGT 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii F.
wykres DSS
DSS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ERB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
FTN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego raportu za 2011 rok.
FOR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, zniesienia osobnego wynagrodzenia dla Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GTN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
GNB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
GCH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HRP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HWE 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
HUB 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-media.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KBD 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KST 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
MOE 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
MSX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
ONC 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,40 zł na akcję.
OVO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
QNT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
SEL 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SNS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
TAC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
URL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.