12:45 | GMT: 10:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011 i wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian zasad wynagradzania członków RN.
KGH 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
PKN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
4FM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,75 zł na akcję.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ARM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3, A4 i G.
ARM 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 i wypłaty dywidendy oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ATO 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zgody na dopuszczenie akcji serii B, C, D oraz E do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i in.
BAL 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz przejścia na MSR i MSFF.
wykres BOS
BOS 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na akcje serii P w transzy inwestorów instytucjonalnych.
BDX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
CLC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
DFG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres DCD
DCD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
DOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ELT 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
EON 
NC 
 
Debiut spółki na NC.
GOB 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, powołania członków RN, wyznaczenia Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
IFI 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
KAN 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KTY 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LBW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MBR 
NC 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MPY 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
NWA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PCE 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zmiany w składzie RN i ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków RN.
QRS 
GPW 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
SEL 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
 
NC 
 
Publikacja raportu za 2011 rok.
TOA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BA.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CAT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
CTXS.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GSK.UK 
LSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LOGI.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
MSI.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SIA.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
S.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
XLNX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.