04:10 | GMT: 02:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 39 ZWZA z 25 kwietnia 2012 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu, zmiany §13 statutu oraz powołania członka RN na bieżącą kadencję obejmującą lata 2012-2016.
BBD 
GPW 
 
WZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2011.
IPL 
GPW 
 
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MEG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2012, w wysokości 0,38 zł na akcję.
VER 
NC 
 
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011/2012.
ERP 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
VOX 
NC 
 
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C, D1, D2, D3, E, F, G, I oraz J z obrotu na NC.
ZEP 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.
wykres 3M
MMM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ALTR.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
AMGN.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BRCM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DOW.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
DD.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
FB.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
UPS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
UTX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
XRX.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.