13:49 | GMT: 11:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
ALU 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu przez udzielenie zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru akcji za zgodą RN.
ACS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 euro na akcję.
AST 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
BMR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CDC 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
wykres DXD
DXD 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem praw poboru oraz zmiany statutu.
wykres EKO
EKO 
GPW 
 
Wykluczenie spółki z obrotu giełdowego w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ELM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
EST 
GPW 
 
WZA
KRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MWT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
POS 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RCU 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
RDN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty osiągniętego/ej w roku obrotowym 2012, emisji obligacji zamiennych, podwyższenia kapitału zakładowego spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych, zmiany statutu.
wykres S4E
S4E 
NC 
 
Publikacja raportu za 2012 rok.
wykres TVN
TVN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012, wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.