14:00 | GMT: 12:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
01C 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
TYP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
ASB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz przyjęcie i przegłosowanie raportów Rady Dyrektorów i Niezależnego Rewidenta.
BRA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań na NC 500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BDL 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze prywatnej oferty nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nie więcej niż 100.000.000 akcji serii K i emisji warrantów subskrypcyjnych serii K z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CHS 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
DEP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
EDI 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
EMP 
GPW 
 
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmian w składzie RN.
FRO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IFR 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,09 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez DAMF Invest S.A.
wykres MOL
MOL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 590,10 HUF na akcję.
MSX 
GPW 
 
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
PCR 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów indywidualnych.
PJP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SON 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
VEL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2013 rok.
WOD 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ZRE 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.