05:13 | GMT: 03:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,90 zł na akcję.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz rozliczenia „Innych całkowitych dochodów” za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku.
2IT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
AAS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ABK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ADU 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
1AT 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych i transzy inwestorów instytucjonalnych.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2014.
BDG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
CBD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ECL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
ECH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EKG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
GEU 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
KST 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
LAB 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
LRK 
GPW 
 
NWZA ws. uchylenia uchwał podjętych przez ZWZ 24 czerwca 2014, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu oraz zmian w RN.
MXP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MGA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEI 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia straty za lata ubiegłe powstałej w wyniku połączenia spółek oraz połączenia spółki z jej spółką zależną Netia Brand Management sp. z o.o.
PFM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2014r., podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, przyjęcia oraz ustalenia zasad przeprowadzenia programu opcji skierowanego do zarządu, rady nadzorczej i kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru.
PLA 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
ZAP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,03 zł na akcję.
RAF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SKN 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SFN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.
TLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
VRB 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WWL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 20 zł na akcję.
WRE 
NC 
 
Publikacja raportu za 2014 rok.