04:32 | GMT: 02:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ENA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ARH 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ASR 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
ATG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
LWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CBD 
NC 
 
Odstąpienie od oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C, na skutek zakazu dalszego jej prowadzenia.
CLN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
COG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
DOM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
wykres ERS
ERS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEU 
NC 
 
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B oraz zmian w składzie RN.
FTE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
IPX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
IPT 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ITG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2016 rok.
KPD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
MTL 
GPW 
 
NWZA ws. m.in. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
MON 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 5,75 zł na akcję.
OPM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OTM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w 2016 roku, połączenia ze spółką Otmuchów Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, połączenia ze spółką Otmuchów Choco 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oraz połączenia ze spółką Otmuchów Choco 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RNK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOW 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF / MSR, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmiany statutu, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru.
VRB 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z panią Magdaleną Koch – Zając oraz z panem Robertem Primke i wyznaczenie pełnomocnika do zawarcia tej umowy.
VVD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
WWL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
YOL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,85 zł na akcję.
COST.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.