05:21 | GMT: 03:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ENA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu.
ADM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
AVE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz wyrażenia zgody na zakup i zbycie nieruchomości.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
APT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
BBA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia na zgody na sfinansowanie przez spółkę kosztów ubezpieczenia D&O.
BRU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BDX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,61 zł na akcję.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CHS 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia rezygnacji członków RN oraz powołania w skład RN.
CIG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CPG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DEK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
DLK 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EUC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HBG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JWW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
wykres KCI
KCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LBD 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MNX 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu.
MRB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MLS 
GPW 
 
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PFR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PYL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
RAF 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RDG 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
VOX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
WST 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
XTP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.