04:13 | GMT: 02:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BFC 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
DIN 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 175:1.
DAM 
NC 
 
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały nr 26 ZWZ z 29 czerwca 2018 roku, obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, w celu pokrycia straty spółki z lat ubiegłych, pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
FFI 
GPW 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, wyrażenia zgody na wykorzystanie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, zmiany statutu, odwołania i powołania członków RN oraz zatwierdzenia harmonogramu spłaty przez dłużników spółki.
wykres FON
FON 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
GBK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
IFC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
K2I 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
wykres KBJ
KBJ 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MVP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PXM 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.