12:53 | GMT: 10:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
1AT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ATL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ASG 
GPW 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
GOB 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HRS 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Herkules S.A. ze spółką pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa "Budopol" S.A., zmiany uchwały nr 5 ZWZ z 29 czerwca 2018 w sprawie podziału i przeznaczenia zysku oraz zmiany statutu poprzez dodanie postanowień dotyczących upoważnienia zarządu do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.
IFS 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
INM 
NC 
 
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.
LRQ 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MDG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TOA 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN w osobie pana Tomasza Koprowskiego.
TEN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WLT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
WOJ 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
LOW.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TGT.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.