05:12 | GMT: 03:12 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 6.850.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PKO 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
06N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres BIK
BIK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BRS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres CSY
CSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DOM 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii AA oraz 50.000 akcji serii AB.
DOK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ECH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
wykres ELQ
ELQ 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres ERG
ERG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
HMI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HPS 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IFI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
wykres JWA
JWA 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LBW 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Litwina i Silver Hexarion.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEU 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 8,65 zł na akcję.
NVV 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
OPG 
GPW 
 
ZWZA
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PCX 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRF 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PRO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
QRT 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki oraz zmiany w RN.
RPC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
wykres RSY
RSY 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SCS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
SUW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
TEN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,78 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
COST.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.