03:47 | GMT: 01:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
ENA 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,075 USD na akcję.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
FAV 
NC 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
GAL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
BHW 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku zmian zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem po raz pierwszy MSSF nr 9 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.
LTX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
MNC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MEX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ORN 
GPW 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PAS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
PCR 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,41 zł na akcję.
RVU 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.