12:55 | GMT: 10:55 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
PKN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ABS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BIT 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.
BLO 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
wykres CMI
CMI 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EEX 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
HMP 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MZN 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ORP 
NC 
 
Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
PCX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SWG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
SOL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
STD 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
WWL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.