POLSKA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) II kw. 5,1 % 5,2 % 2018-08-31
Inflacja CPI (r/r) Sierpień 2 % 2 % 2018-09-13
Inflacja PPI (r/r) Sierpień 3 % 3,4 % 2018-09-19
Produkcja przemysłowa (r/r) Sierpień 5 % 10,3 % 2018-09-19
Sprzedaż detaliczna (r/r) Lipiec 9,3 % 10,3 % 2018-08-22
Stopa bezrobocia Lipiec 5,9 % 5,9 % 2018-08-24
Stopa procentowa Wrzesień 1,50 % 1,50 % 2018-09-05
Indeks PMI dla przemysłu Sierpień 51,4 pkt. 52,9 pkt. 2018-09-03
Saldo rachunku bieżącego Lipiec -809 mln EUR -240 mln EUR 2018-09-13
Wynagrodzenia Sierpień 4798,3 PLN 4825 PLN 2018-09-18
USA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB II kw. 4,2 % 2,2 % 2018-08-29
Inflacja CPI (m/m) Sierpień 0,2 % 0,2 % 2018-09-13
Inflacja PPI (m/m) Sierpień -0,1 % 0,0 % 2018-09-12
Produkcja przemysłowa (m/m) Sierpień 0,4 % 0,4 % 2018-09-14
Sprzedaż detaliczna (m/m) Sierpień 0,1 % 0,7 % 2018-09-14
Stopa bezrobocia Sierpień 3,9 % 3,9 % 2018-09-07
Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym Sierpień 201 tys. 147 tys. 2018-09-07
Stopa procentowa Sierpień 1,75-2,00 % 1,75-2,00 % 2018-08-01
Indeks ISM dla przemysłu Sierpień 61,3 pkt. 58,1 pkt. 2018-09-04
Indeks ISM dla usług Sierpień 58,5 pkt. 55,7 pkt. 2018-09-06
Bilans handlu zagranicznego Lipiec -50,1 mld USD -45,7 mld USD 2018-09-05
Sprzedaż nowych domów Lipiec 627 tys. 638 tys. 2018-08-23
Sprzedaż domów na rynku wtórnym Lipiec 5,34 mln 5,38 mln 2018-08-22
Indeks Chicago PMI Sierpień 63,6 pkt. 65,5 pkt. 2018-08-31
STREFA EURO
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) II kw. 2,1 % 2,5 % 2018-09-07
Inflacja CPI (r/r) Sierpień 2 % 2,1 % 2018-09-17
Inflacja PPI (r/r) Lipiec 4 % 3,6 % 2018-09-04
Produkcja przemysłowa (m/m) Lipiec -0,8 % -0,8 % 2018-09-12
Sprzedaż detaliczna (m/m) Lipiec -0,2 % 0,3 % 2018-09-05
Stopa bezrobocia Lipiec 8,2 % 8,2 % 2018-08-31
Stopa procentowa Wrzesień 0,0 % 0,0 % 2018-09-13
Indeks PMI dla przemysłu Sierpień 54,6 pkt. 55,1 pkt. 2018-09-03
Indeks PMI dla usług Sierpień 54,4 pkt. 54,2 pkt. 2018-09-05
Saldo rachunku bieżącego Lipiec 31,9 mld EUR 28,8 mld EUR 2018-09-19
Bilans handlu zagranicznego Lipiec 12,8 mld EUR 16,5 mld EUR 2018-09-14
NIEMCY
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) II kw. 2,3 % 1,4 % 2018-08-24
Inflacja CPI (r/r) Sierpień 2 % 2 % 2018-09-13
Inflacja PPI (r/r) Lipiec 3 % 3 % 2018-08-20
Produkcja przemysłowa (m/m) Lipiec -1,1 % -0,7 % 2018-09-07
Sprzedaż detaliczna (m/m) Lipiec -0,4 % 0,9 % 2018-08-31
Stopa bezrobocia Sierpień 5,2 % 5,2 % 2018-08-30
Indeks PMI dla przemysłu Sierpień 55,9 pkt. 56,9 pkt. 2018-09-03
Indeks PMI dla usług Sierpień 55,0 pkt. 54,1 pkt. 2018-09-05
Indeks ZEW Wrzesień -10,6 pkt. -13,7 pkt. 2018-09-11
Indeks Ifo Sierpień 103,8 pkt. 101,7 pkt. 2018-08-27
WIELKA BRYTANIA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB (r/r) II kw. 1,3 % 1,2 % 2018-08-10
Inflacja CPI (r/r) Sierpień 2,7 % 2,5 % 2018-09-19
Inflacja PPI (r/r) Sierpień 2,9 % 3,1 % 2018-09-19
Produkcja przemysłowa (m/m) Lipiec 0,1 % 0,4 % 2018-09-10
Sprzedaż detaliczna (m/m) Sierpień 0,3 % 0,9 % 2018-09-20
Stopa bezrobocia Lipiec 4,0 % 4,0 % 2018-09-11
Stopa procentowa Wrzesień 0,75 % 0,75 % 2018-09-13
Indeks PMI dla przemysłu Sierpień 52,8 pkt. 53,8 pkt. 2018-09-03
Indeks PMI dla usług Sierpień 54,3 pkt. 53,5 pkt. 2018-09-05
Bilans handlu zagranicznego Lipiec -9,9 mld GBP -10,7 mld GBP 2018-09-10
JAPONIA
RAPORT OKRES AKTUALNA POPRZEDNIA DATA AKTU.
PKB II kw. 3 % -0,9 % 2018-09-09
Inflacja CPI (r/r) Lipiec 0,9 % 0,7 % 2018-08-23
Produkcja przemysłowa (m/m) Lipiec -0,2 % -1,8 % 2018-09-14
Sprzedaż detaliczna (r/r) Lipiec 1,5 % 1,7 % 2018-08-29
Stopa bezrobocia Lipiec 2,5 % 2,4 % 2018-08-30
Stopa procentowa Wrzesień -0,1 % -0,1 % 2018-09-19
Indeks PMI dla przemysłu Maj 49,9 pkt. 49,4 pkt. 2014-06-01
Wydatki gospodarstw domowych (r/r) Lipiec 0,1 % -1,2 % 2018-09-06
Indeks Tankan dla usług II kw. 24 pkt. 23 pkt. 2018-07-01
Indeks Tankan dla przemysłu II kw. 21 pkt. 24 pkt. 2018-07-01