15:31 | GMT: 13:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20475 pozycji.
20.09.2018 14:44
20.09.2018 14:15

Podczas sierpniowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ocenili, że według dostępnych prognoz - dynamika PKB w bieżącym roku pozostanie relatywnie wysoka, a w kolejnych latach będzie stopniowo się obniżać, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Część członków Rady oceniała przy tym, że tempo wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach będzie prawdopodobnie nieco niższe niż w II kw. br. Niektórzy z tych członków Rady wyrażali opinię, że negatywnie na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach mogą oddziaływać rosnące ceny energii oraz ograniczenia podażowe na rynku pracy" - czytamy w "minutes".

Inni członkowie RPP stwierdzili, że dynamika PKB w kolejnych kwartałach powinna być stabilna, a w dalszej perspektywie wzrost gospodarczy może być wyższy od oczekiwań.

"Oceniano, że głównym źródłem niepewności dla prognozowanej dynamiki PKB jest sytuacja w otoczeniu polskiej gospodarki" - czytamy w "minutes".

Oceniając sytuację gospodarczą w II kw. br., wskazano, że trudno wskazać źródła spowolnienia wzrostu inwestycji w gospodarce, biorąc pod uwagę bardzo silny wzrost inwestycji samorządów oraz przyśpieszenie nakładów inwestycyjnych dużych przedsiębiorstw.

"Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że pomiar nakładów inwestycyjnych firm może być utrudniany przez zmiany wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa źródeł finansowania tych nakładów oraz zmieniający się charakter realizowanych inwestycji. Podkreślano jednocześnie, że w II kw. br. nastąpił wyraźny wzrost dynamiki eksportu, przez co wkład eksportu netto do wzrostu PKB był dodatni" - czytamy dalej.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, wzrost PKB sięgnie 4,6% w tym roku, a następnie spowolni do 3,8% w 2019 r.. Wzrost PKB w 2020 r. oczekiwany jest na poziomie 3,5%.

(ISBnews)

20.09.2018 14:00

Podczas sierpniowego posiedzenia większości członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) oceniła, że inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5% r/r, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

"Dyskutując na temat perspektyw dynamiki cen, wskazywano, że - według dostępnych prognoz - inflacja w perspektywie roku nieco wzrośnie, ale będzie zbliżona do 2,5%. Większość członków Rady oceniała, że także w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja pozostanie zbliżona do celu" - czytamy w "minutes".

Niektórzy członkowie Rady oceniali, że inflację może podwyższać silniejszy wzrost cen energii, związany ze znaczną - i wynikającą z polityki cenowej polskich producentów - reakcją cen paliw na wzrost cen ropy naftowej na świecie oraz kosztów wynikających z konieczności dostosowania infrastruktury energetycznej do wymogów UE, a także w kolejnych miesiącach wzrosnąć może dynamika cen żywności w związku z suszą w miesiącach letnich.

"Niektórzy członkowie Rady wskazywali, że w kierunku wzrostu cen w przyszłym roku mogą oddziaływać także wprowadzane zmiany legislacyjne oraz indeksacja niektórych świadczeń" - czytamy dalej.

Część członków RPP wskazała, że prawdopodobieństwo silniejszego wzrostu inflacji jest ograniczane przez dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw, które - wraz z silną konkurencją na rynku - zmniejszają skłonność firm do podnoszenia cen. Oczekują oni, że inflacja bazowa będzie rosła w kolejnych miesiącach jedynie stopniowo.

RPP postanowiła w sierpniu utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie: stopa referencyjna 1,50%, stopa lombardowa 2,50%, stopa depozytowa 0,50%, stopa redyskonta weksli 1,75%.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r.

(ISBnews)

20.09.2018 09:11

Liczba polskich użytkowników Revolut przekroczyła 200 tys., zaś wartość transakcji zrealizowanych za pomocą Revolut wyniosła 100 mln euro w sierpniu, podała spółka, powołując się na badanie wakacyjnych zwyczajów swoich klientów w Europie.

"Mimo, że Polacy dysponują często skromniejszym budżetem wakacyjnym, niż turyści z krajów Europy Zachodniej, nie powstrzymuje ich to przed podróżowaniem za granicę. Trzymają wydatki w ryzach, a pomaga im w tym Revolut. Choć rok akademicki jeszcze się nie zaczął i wiele osób nadal jest na urlopach, możemy już uznać ten sezon za bardzo udany. W samym tylko sierpniu Polacy dokonali z pomocą Revolut transakcji na łączną kwotę 100 milionów euro. To był nasz najlepszy miesiąc od wejścia firmy do Polski. Wyniki zawdzięczamy rekomendacjom i aktywności naszych klientów, których liczba w Polsce przekroczyła już 200 000 osób" - powiedział country manager Revolut w Polsce Karol Sadaj, cytowany w komunikacie.

Polacy, którzy podczas zagranicznych wojaży wydali z pomocą Revolut średnio po 2 500 zł na przeloty, noclegi, jedzenie i transport, w porównaniu z turystami z Zachodniej Europy, zdają się kontrolować wydatki lepiej niż Szwajcarzy, Brytyjczycy czy Irlandczycy, którzy na ww. cele wydali odpowiednio 4 350, 4 020 i 3 810 zł. Kwoty bardziej zbliżone do Polaków wydawali na urlopie Litwini, Czesi i Węgrzy, odpowiednio było to 2 540, 2 780 i 2 860 zł. Rumuni wydali z pomocą Revolut więcej, bo 3 000 zł, podano również.

"Sierpniowe transakcje Polaków na koncie i kartą Revolut (doładowania, płatności, przelewy i wypłaty) osiągnęły wartość 100 mln euro. Był to rekordowy wolumen obrotów. Wiele transakcji zrealizowano poza granicami Polski. W badanej grupie Polaków wydatki urlopowe (w czterech kategoriach) średnio w 54% pokrywały koszt biletów lotniczych (1 360 zł), w 18% noclegów (465 zł), 17% wydatków przeznaczono na posiłki i napoje (430 zł), a 10% na inne formy transportu (250 zł)" - czytamy dalej.

Gdy porównamy cztery główne kategorie wydatków, największą część budżetu na jedzenie przeznaczyli Włosi (32%, 1 090 zł), Portugalczycy (29%, 1 060 zł) i Francuzi (29%, 992 zł). Najmniej w tej kategorii wydali Czesi i Polacy, odpowiednio 18% (500 zł) i 17% (430 zł). Stosunkowo dużo na jedzenie i napoje wydawali też kwotowo Brytyjczycy i Szwajcarzy, a jeśli chodzi o udział w wydatkach, Holendrzy i Niemcy (28%). Na noclegi największą część budżetu przeznaczyli Węgrzy (20%) i Szwajcarzy, również kwotowo (20%, 870 zł), podano także.

"Wielu klientów Revolut testowało nasze usługi podczas tegorocznych letnich urlopów zagranicznych, wiedzieliśmy to, śledząc rekordowe wolumeny transakcji na przełomie lipca i sierpnia. Liczymy, że Revolut przyda im się teraz podczas zakupów w internecie, przelewów międzynarodowych, wyjazdów służbowych i jako podstawowy rachunek płatniczy do codziennych wydatków. W gronie popularnych wśród użytkowników Revolut sprzedawców wyróżniają się Aliexpress, Allegro i PayPal oraz Orlen, McDonalds i Uber. Mamy tu więc zakupy w sieci i codzienne wydatki na transport i posiłki, pozycje nie związane stricte, lub wcale, z podróżowaniem" - podsumował Sadaj.

Revolut z siedzibą w Londynie, powstały w lipcu 2015 r. to fintech oferujący darmowe konto i kartę pozwalającą płacić za granicą w 150 walutach po kursie międzybankowym. Revolut zdobył ponad 2 mln klientów w Europie i zrealizował 100 mln transakcji wartych ponad 16 mld USD. Spółka pozyskała finansowanie w wysokości 336 mln USD od najbardziej prestiżowych inwestorów, m.in. Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital oraz DST Global.

(ISBnews)

20.09.2018 09:03

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI), z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 9 369 425 800,92 zł na dzień 17 września, podało TFI. Na koniec sierpnia ich wartość wynosiła 12 999 888 639,04 zł.

"Na powyższą sumę aktywów składały się:

– 451 329 629,07 zł jako wartość aktywów netto 4 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego - w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 914 604 975,83 zł przede wszystkim w wyniku umorzeń jednostek uczestnictwa oraz otwarcia likwidacji niektórych subfunduszy w ramach Altus FIO Parasolowy [...],

– 3 109 440 789,48 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 2 284 693 295,29 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,

– 3 523 962 087,08 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management (obejmuje zarówno zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, jak i portfelami funduszy inwestycyjnych utworzonych przez inne towarzystwa) - w stosunku do ostatnio opublikowanego raportu o stanie aktywów na koniec sierpnia 2018 wartość ta zmniejszyła się o 2 629 842 550,43 zł przede wszystkim w wyniku wypowiedzenia umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym przez Norges Bank Investment Management [...] oraz zawieszenia umocowania Altus TFI do zarządzania częścią portfela inwestycyjnego JSW Stabilizacyjny FIZ" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie spółka poinformowała, że poza ww. sumą aktywów, wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 126 093 546,49 zł.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

19.09.2018 14:37
19.09.2018 14:37
19.09.2018 10:06

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 0,7 pkt proc. m/m i wyniósł plus 6,9 pkt we wrześniu br. (i wzrósł o 1,9 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

"Spośród składowych wskaźnika, najbardziej poprawiły się oceny obecnej oraz przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 2,8 i 2,5 pkt proc.). Natomiast pogorszyły się oceny obecnej i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,7 i 0,9 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, wzrósł o 0,7 pkt proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie 3,1 (jednocześnie był wyższy o 2,3 pkt proc r/r), podano także.

"Na poprawę wartości wskaźnika wpłynęły głównie oceny przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 2,5 i 1,5 pkt proc.). Największy spadek wartości odnotowano dla oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadek o 0,9 pkt proc)" - czytamy dalej w komunikacie.

Od stycznia 2004 r. badanie koniunktury konsumenckiej prowadzone jest z częstotliwością miesięczną - jako badanie wspólne GUS i NBP. W tym miesiącu przeprowadzono 1 286 wywiady w okresie 3-12 września (w tym 74 metodą CATI).

(ISBnews)

19.09.2018 10:00
19.09.2018 10:00
Czwartek, 20 września 2018
00:45 Nowa Zelandia Produkt Krajowy Brutto II kw.
03:30 Australia Biuletyn kwartalny RBA III kw.
08:00 Szwajcaria Bilans handlu zagranicznego sierpień
09:00 Węgry Wynagrodzenia lipiec
09:30 Szwajcaria Decyzja ws. stóp procentowych III kw.
10:00 Norwegia Decyzja ws. stóp procentowych wrzesień
10:30 Wlk. Brytania Wyniki sprzedaży detalicznej sierpień
14:00 Polska Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii wrzesień