14:51 | GMT: 13:51 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 20821 pozycji.
17.01.2019 14:32
17.01.2019 10:47
17.01.2019 10:30
16.01.2019 14:00

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w grudniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,7% r/r w listopadzie 2018 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Jedenastu ekonomistów ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w grudniu w tym ujęciu na 0,6-0,8% r/r przy średniej w wysokości 0,66%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w grudniu 1% w ujęciu rocznym wobec 1,2% w listopadzie.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4% wobec 1,4% w listopadzie.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,4% w grudniu wobec 1,5% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,1% r/r w grudniu 2018 r. wobec 1,3% r/r w listopadzie ub.r.

"D"Do obniżenia inflacji CPI przyczyniły się: dalszy spadek dynamiki cen paliw (do 7,6% r/r w grudniu 2018 r. z 10,6% w listopadzie ub.r.) oraz w mniejszym stopniu niższa dynamika cen towarów (głównie wyrobów akcyzowych do 1,4% r/r  w grudniu 2018 r. z 1,7% w listopadzie). Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności (do 0,9% r/r w grudniu 2018 r. z 0,7% w listopadzie ub.r.), głównie w wyniku wzrostu cen warzyw i owoców" - napisał bank centralny w komentarzu.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

(ISBnews)

16.01.2019 13:50

Wzrost gospodarczy Polski wyniósł ok. 5% r/r w IV kw. 2018 r., jak i w całym ub. roku, prognozuje minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. W 2019 r. spodziewa się on wzrostu wyższego niż zapisane w ustawie budżetowej 3,8%.

"Spodziewamy się, że bardzo dobrze zakończymy 2018 rok i zamknie się on wzrostem gospodarczym na poziomie ok 5% PKB - będzie to jeden najlepszych wyników w UE. Spodziewamy się dynamiki ok. 5% r/r PKB w IV kw. I w całym 2018 roku" - powiedział Kwieciński podczas konferencji prasowej.

"Rosną inwestycje i w 2019 r. będą przyczyniały się do wzrostu gospodarczego bardziej znacząco niż w 2018 r." - dodał.

Przyznał jednocześnie, że Polska szykuje się na spowolnienie gospodarcze, które jest widoczne już w Unii Europejskiej i w strefie euro, ale ono dociera do nas - jak zaznaczył - znacznie wolniej.

"Prognozy agencji ratingowych zawierają się na ten rok dla Polski w okolicach potencjału wzrostu gospodarczego i myślę, że tempo wzrostu PKB w 2019 będzie wyższe niż zapisane w budżecie na 2019 rok 3,8% i agencje będą podwyższały jednak prognozy na ten rok, podobnie jak w zeszłym roku" - podsumował minister.

Wczoraj Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT) podało, że według jego ekspertów, wzrost gospodarczy powinien utrzymać się na poziomie powyżej 5% r/r w IV kw. 2018 r. wobec po 5,1% r/r wzrostu w poprzednich dwóch kwartałach).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawi szybki szacunek produktu krajowego brutto za IV kwartał 2018 roku w czwartek, 14 lutego br.

(ISBnews)

16.01.2019 11:22

Prawie co trzecia mała firma produkcyjna znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej wstrzymuje płatności wobec swoich dostawców, wynika z badania "Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce" zrealizowanego przez firmę faktoringową SMEO we współpracy z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej (ERIF BIG).

W Polsce działa niemal 2 miliony małych firm, a spośród wszystkich grup przedsiębiorstw właśnie one mają największy udział w tworzeniu PKB i odpowiadają za co trzecią zarobioną złotówkę. Co dziesiąta mikrofirma ma profil produkcyjny, a wśród nich zapłatę wszystkich faktur w terminie otrzymuje tylko 9% firm. Dlatego dane dotyczące opóźnień w płatnościach są niepokojące, gdy sytuacja firm wciąż jest dobra, a polska gospodarka jest liderem wzrostów w Europie, podano.

"Badanie 'Bezpieczeństwo finansowe małych firm w Polsce', zrealizowane przez firmę faktoringową SMEO we współpracy z ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, pokazuje, jakim obecnie czynnikom ryzyka stawiają czoła właściciele mikroprzedsiębiorstw w sektorze produkcji.  Dwie główne przyczyny to zbyt małe przychody lub nieregularna sprzedaż, która dotyka niemal 4 na 10 przedsiębiorców. To problemy wynikające z obecności w wysoce konkurencyjnych branżach, mało efektywnej strategii marketingowej lub niskiej innowacyjności. Trzecim czynnikiem, na który mają ograniczony wpływ, są zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności. Ten problem dotyka 3 na 10 przedsiębiorców" - czytamy w komunikacie. 

Dla firm produkcyjnych inwestujących pieniądze w sprzęt lub środki produkcji brak płynności finansowej oznacza problemy w bieżącej działalności - z upadłością włącznie. Aby zapobiec czarnym scenariuszom, przedsiębiorcy z sektora produkcji starają się minimalizować ryzyko już na samym początku. Jak wynika z badania firmy faktoringowej SMEO, 46% przedsiębiorców upewnia się, czy ich kontrahent nie widnieje w Krajowym Rejestrze Długów. 36% analizuje sprawozdania finansowe z Krajowego Rejestru Sądowego swojego potencjalnego partnera. Co trzecia firma sprawdza kondycję finansową partnera w Biurze Informacji Kredytowej, część korzysta z profesjonalnych wywiadowni gospodarczych. 17% przedsiębiorców nie sprawdza nowych kontrahentów, wskazano także.

"Niestety, aż co trzeci badany przedsiębiorca decyduje się na opóźnienie płatności względem swoich dostawców. Dla właścicieli firm takie decyzje być może są najłatwiejsze, ale to zachowania ryzykowne, bo uruchamiają niebezpieczny w skutkach mechanizm powstawania zatorów płatniczych wobec partnerów. Obserwujemy jednak zachowania racjonalne z punktu widzenia logiki biznesu. Tam, gdzie można, co czwarta firma optymalizuje wydatki, obniżając koszty produkcji. Wśród firm produkcyjnych 15% deklaruje, że już korzysta z usług faktoringu. To dobry wybór, bo dzięki tej usłudze szybko otrzymują środki z wystawionych faktur i mogą spłacić bieżące zobowiązania" - powiedział prezes SMEO Michał Pawlik, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)

16.01.2019 09:30

Wartość pierwotnych ofert publicznych (Initial Public Offering, IPO) przeprowadzonych na europejskich giełdach w 2018 r. wyniosła 36,6 mld euro - to spadek o 19% w porównaniu do 2017 r. (45,1 mld euro), wynika z najnowszego raportu "IPO Watch Europe" przygotowanego przez firmę doradczą PwC. W Warszawie w 2018 roku odnotowano zaledwie 20 ofert, których wartość wyniosła 81 mln euro. To najsłabszy pod względem aktywności IPO okres w Warszawie od 2003 roku.

"W 2018 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 20 ofert pierwotnych (co oznacza spadek o 7 ofert w porównaniu do 2017 roku), z czego 5 miało miejsce na rynku głównym. Łączna wartość IPO w Warszawie wyniosła jedynie 81 mln euro, co oznacza najsłabszy rok pod względem wartości ofert od 2003 roku. Niska aktywność na rynku ofert pierwotnych na warszawskim parkiecie w minionym roku jest szczególnie wyraźna w zestawieniu z rekordowym 2017 rokiem, w którym łączna wartość IPO osiągnęła poziom 1,8 mld euro (największym debiutem była wówczas oferta spółki Play Communications S.A. o wartości 1 mld euro). Ponadto koniec roku, zwykle będący czasem wzmożonej aktywności, w 2018 roku nie przyniósł ożywienia na rynku pierwotnym - w szczególności w ostatnim kwartale zabrakło nowych emitentów na rynku głównym" - czytamy w komunikacie.

Trzy IPO przeprowadzone na GPW w 2018 roku przekroczyły próg 10 mln euro, wśród nich największą wartość (ponad 22 mln euro) osiągnął debiut wydawcy gier komputerowych Ten Square Games (IPO w II kw. ubiegłego roku). Na drugim i trzecim miejscu uplasowały się odpowiednio IPO litewskiej spółki Novaturas (w I kw. 2018 roku spółka funkcjonująca jako operator turystyczny pozyskała blisko 22 mln euro w ramach jednoczesnego wprowadzenia do obrotu akcji na rynku w Warszawie oraz na Nasdaq Vilnius) oraz spółki biotechnologicznej OncoArendi Therapeutics (IPO w II kw. 2018 roku o wartości prawie 14 mln euro), wskazano również.

"Rynek dotknięty był przez większą część roku niskimi wycenami, utrzymującą się niepewnością dotyczącą OFE/PPK oraz głośnymi sprawami związanymi z kłopotami GetBack, części TFI oraz problemami byłego szefa KNF. Mogło mieć to wpływ na mniejsze zaufanie inwestorów oraz odpływ pieniędzy z rynku. W efekcie kolejny rok z rzędu obserwowaliśmy odwrót emitentów i spadek liczby notowanych spółek. Zabrakło też debiutów o wartości większej niż 100 mln zł, które mogłyby ożywić inwestorów i przyciągnąć nowych emitentów. Tak niski poziom aktywności na rynku IPO oznacza, że bardzo trudno mówić o znaczącej roli giełdy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw. Perspektywy na kolejne miesiące i rok 2019 są niepewne. Cały czas obserwujemy zainteresowanie rynkiem pierwotnym ze strony potencjalnych emitentów, którzy pracują nad przygotowaniem ofert. Jednak rosnące wymagania i sankcje regulacyjne oraz trudna sytuacja rynkowa powodują, że decyzja o IPO jest przez część spółek odkładana 'na lepsze czasy'" - powiedział dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol, cytowany w komunikacie.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, łączna wartość IPO w Europie wyniosła 36,6 mld euro i spadła w minionym roku (w porównaniu do 2017 r.) o 8,5 mld euro. Odnotowano 313 debiutów (wobec 359 w 2017 r.). W minionym roku dwie największe oferty w ramach IPO miały miejsce na niemieckiej giełdzie - odnotowały je reprezentująca sektor dóbr konsumenckich spółka Knorr-Bremse AG (3,9 mld euro) oraz Siemens Healthineers AG z sektora opieki zdrowotnej (3,7 mld euro). Na trzecim miejscu uplasował się debiut spółki z sektora przemysłowego - SIG Combibloc Group AG na szwajcarskiej SIX Swiss Exchange (1,7 mld euro), podano także.

"Niska aktywność na giełdach w Europie w 2018 roku to wynik przede wszystkim dużej zmienności rynku oraz znacznej korekty światowych indeksów w pierwszej połowie ubiegłego roku. Utrzymująca się w ostatnich miesiącach sytuacja to skutek niepewności wokół relacji handlowych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami, sytuacji geopolitycznej oraz widma potencjalnego końca hossy" - podsumował lider zespołu ds. rynków kapitałowych PwC Tomasz Konieczny.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji.

(ISBnews)

16.01.2019 08:50
15.01.2019 14:34
15.01.2019 11:06
Czwartek, 17 stycznia 2019
00:30 USA Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari)
01:00 Japonia Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
01:30 Australia Kredyt hipoteczny listopad
09:00 Słowacja Inflacja HICP grudzień
10:00 Włochy Bilans handlu zagranicznego listopad
11:00 Strefa Euro Inflacja konsumencka grudzień
12:00 Strefa Euro Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Sabine Lautenschläger)
14:30 USA Indeks Fed z Filadelfii styczeń
14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień
16:30 USA Tygodniowa zmiana zapasów gazu tydzień