13:40 | GMT: 11:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Aktualności
Wyświetlane 1-10 z 22563 pozycji.
29.09.2020 09:37

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce - nie zmienił się m/m we wrześniu br., podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie. Gospodarka częściowo odrobiła straty związane z jej nagłym zatrzymaniem, jednak powrót na ścieżkę wzrostu sprzed pandemii nie wydaje się możliwy w tym roku, a osiągnięcie tempa wzrostu z lat 2017-2018 może zająć kilka lat, podało Biuro.

"W porównaniu do miesiąca poprzedniego nieco mniej firm informowało o zwiększonym napływie zamówień. Poprawę odnotowują głównie firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników. Firmy małe i średnie w dalszym ciągu borykają się ze spadającym tempem ich napływu. Również w ujęciu branżowym widoczne są duże różnice w zmianach po stronie zamówień. O ile producenci mebli i samochodów w ostatnich miesiącach odczuli wyraźną poprawę, o tyle producenci pozostałych środków transportu oraz przemysł odzieżowy nadal borykają się z spadkiem zamówień" - czytamy w raporcie.

We wrześniu br. w magazynach przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego odnotowano spadek zapasów wyrobów gotowych. Tendencja ta utrzymuje się od kwietnia br. Część producentów, przede wszystkim tych, którzy stopniowo odzyskują popyt, zgromadzone wcześniej zapasy kieruje do sprzedaży. W firmach, gdzie popyt w dalszym ciągu spada, redukowana jest zarówno wielkość produkcji, jak i wielkość utrzymywanych zapasów, podano także.

"Przedsiębiorstwa informują o poprawie swej sytuacji finansowej, choć poprawa ta nie jest już tak spektakularna jak w pierwszych miesiącach po lockdownie. Ponadto, dotyczy ona przede wszystkim firm dużych - zatrudniających powyżej 250 pracowników. W grupie firm średnich i małych w dalszym ciągu dominują te, których stan finansów ulega pogorszeniu. Najgorzej przedstawia się ona u producentów dóbr inwestycyjnych, zaś najlepiej u producentów energii i trwałych dóbr konsumpcyjnych" - czytamy dalej.

Jak podkreślono, przebieg notowań na warszawskiej giełdzie nie napawa optymizmem. Realne wartości indeksu WIG obniżyły się w ostatnim miesiącu o blisko 5%.

"Negatywne tendencje obserwujemy również na rynku kredytów konsumpcyjnych. Zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów w ujęciu realnym zmniejsza się od początku roku. Niepewność utrzymania pracy i zarobków nie zachęca do podejmowania ryzyka związanego z kredytem" - podsumowano w raporcie.

(ISBnews)

29.09.2020 08:36

Ośmiu na dziesięciu przedsiębiorców spodziewa się, że wpływ COVID-19 na ich biznes będzie długotrwały. Dotychczas pandemia wymusiła zmiany w ponad 3/4 firm z sektora MŚP, które oznaczały m.in. cięcie kosztów, np. pensji (33%), szukanie nowych pomysłów na swoją działalność (24%), większą cyfryzację (21%), podał Krajowy Rejestr Długów (KRD).

"Bez wprowadzania większych zmian wciąż funkcjonuje 23% MŚP. Jednak dla większości (77%) były one koniecznością. Najmocniej na nowe tory przestawić się musiał sektor produkcyjny - aż 91% z nich wdrożyło nowe działania czy rozwiązania" - wynika z badania przeprowadzonego dla Krajowego Rejestru Długów przez instytut badawczy MANDS.

Najczęściej podejmowaną w obliczu kryzysu epidemiologicznego decyzją przez przedsiębiorców było ograniczenie wydatków w firmie.

"Najwięcej z badanych firm wskazało, że podjęło decyzję o cięciu płac (33% wskazań). Co ciekawe, w blisko połowie firm, które podjęły taką decyzję cięcia były powszechne i wynagrodzenia zmniejszono wszystkim pracownikom. Znacznie rzadziej obniżki pensji dotyczyły konkretnych stanowisk czy osób, przy czym nie było tu znaczących różnic między wskazaniami na zarabiających najwięcej, najmłodszych czy mniej przydatnych w firmie. Niestety, w blisko co 6 firmie (16%) pandemia przyniosła także redukcję zatrudnienia. Zwalniani byli najczęściej pracownicy, których stanowisko straciło rację bytu (62%). W drugiej kolejności pracę tracili najmłodsi stażem (32%)" - czytamy dalej.

Z badania wynika także, że dla blisko co czwartej firmy strategią na adaptację w nowej rzeczywistości stała zmiana dotychczasowej oferty w obrębie swojej branży. Dostosowała więc swoją produkcję lub usługi do bieżącego zapotrzebowania i nowo ukształtowanych nisz.

"Elastyczność i szybka reakcja na nowe warunki na rynku pomogła im kontynuować działalność. Niestety, nie we wszystkich przypadkach i branżach było to możliwe. Ponad 1/4 (27%) firm przyznała, że dla nich efektem pandemii było całkowite lub częściowe zawieszenie działalności" - czytamy dalej.

Walkę o utrzymanie biznesu przedsiębiorstwa podejmowały również w sieci. Dla blisko 1/5 firm zmiana oznaczała rozwój cyfryzacji, np. poprzez wdrożenie mechanizmów obsługi przez internet. Innym często podawanym przez przedstawicieli MŚP przykładem zmian było zwiększenie zakresu pracy zdalnej (30%).

"Spora grupa przedsiębiorców wskazała także na konieczność zmian związanych wymaganiami nowego reżimu sanitarnego i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa swoim pracownikom czy klientom. W odpowiedziach MŚP pojawiły się także takie kwestie jak: zmiany organizacyjne, przestoje, zamknięcie lokalu przez dłuższy czas, wydłużenie godzin pracy, zmiany w procesie produkcyjnym, zmniejszenie liczby zamówień, problem ze zbytem oraz zaopatrzeniem w towary" - powiedział zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, cytowany w komunikacie.

Jak wskazano, za wybranymi przez MŚP działaniami wobec kryzysu stoją konkretne przekonania o trwałości zachodzących zmian i ich efektach. Polscy przedsiębiorcy pozostają względnymi pesymistami. 80% nie łudzi się, że zmiany spowodowane pandemią będą krótkotrwałe. Wśród nich większość (57%) ma jednak nadzieję, że choć długotrwałe, to będą odwracalne i uda się powrócić do stanu sprzed COVID-19. Pełnymi optymistami, którzy twierdzą, że zmiany będą krótkotrwałe i odwracalne jest już tylko 15% firm.

Znacznie większa zgoda wśród odpowiadających panuje za to w kwestii oceny zachodzących obecnie zmian. Dla zdecydowanej większości firm (72%) będą miały negatywny charakter.

"W obliczu tak nieprzewidywalnego kryzysu, jaki sprowadziło na biznes pojawienie się koronawirusa, bardzo ważna jest trzeźwa ocena sytuacji. Oczywiście, zawsze jest ona subiektywna i perspektywa będzie się różnić ze względu na branżę, wielkość firmy, jej staż czy model biznesowy. Niemniej jednak ważne jest to aby zagrożeń nie ignorować. Gotowość na różne scenariusze będzie w kolejnych miesiącach trwania pandemii bardzo ważna" - dodał Łącki.

Badanie KRD pokazało również, że pandemia miała przełożenie nie tylko na działalność firm, ale i na kondycję psychiczną nimi zarządzających. Przyczyniła się do wzrostu poziomu stresu u aż 71% przedsiębiorców, przy czym dla większości (42%) był to nieznaczny wzrost. Nieco więcej niż co czwarty (27%) przyznaje, że prowadzenie firmy jest obecnie tak samo stresujące jak przed pojawieniem się koronawirusa. Wśród pozostałych najczęstszych powodów znalazły się  także obawy o bezpieczeństwo pracowników i klientów (42%) oraz kwestie zatrudnienia (33%).

Badanie "Jak pandemia wpłynęła na biznes" zostało przeprowadzone na zlecenie Krajowego Rejestru Długów przez MANDS Badania Rynku i Opinii w dniach 14-26 sierpnia 2020 r. na próbie 300 przedstawicieli firm z sektora MŚP metodą CAWI/CATI. W części zadawanych pytań respondenci mogli wskazywać kilka odpowiedzi.

(ISBnews)

29.09.2020 08:27

Cena emisyjna akcji Allegro.eu w pierwszej ofercie publicznej (IPO) została ustalona na 43 zł za akcję, podała spółka. Wynikająca z ceny ofertowej kapitalizacja rynkowa spółki wyniesie 44 mld zł.

Wcześniej przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych na 43 zł za akcję.

Ostateczna cena akcji oferowanych jest taka sama dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych.

Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 akcji oferowanych. Inwestorom instytucjonalnym przydzielone zostaną  236 238 624 akcje oferowane.

Oferta obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji sprzedawanych, z której spółka spodziewa się pozyskać wpływy brutto w wysokości około 1 mld zł, oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Ponadto, większościowi akcjonariusze sprzedający przyznali firmie Morgan Stanley & Co. International plc jako menedżerowi stabilizującemu opcję dodatkowego przydziału na zakup do 15% łącznej liczby akcji sprzedawanych. Opcja dodatkowego przydziału może zostać wykonana w okresie do 30 dni od dnia 12 października 2020 r.

Całkowita wartość oferty wyniesie 10,6 mld zł w przypadku pełnego wykonania opcji dodatkowego przydziału lub 9,2 mld zł bez uwzględnienia opcji dodatkowego przydziału.

Free float wyniesie 20,9% (przed wykonaniem opcji dodatkowego przydziału).

"To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu. Osiągnęliśmy to dzięki skoncentrowaniu się na zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń użytkownikom naszej platformy, by uczynić Allegro najlepszym możliwym miejscem dla konsumentów do robienia zakupów, a dla sprzedawców do prowadzenia biznesu" - powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 12 października 2020 r.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy osiągnęła wartość 28,4 mld zł (7,1 mld USD) w okresie 12 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2020 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.

(ISBnews)

25.09.2020 14:15

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) podtrzymała w "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2021" średniookresowy cel inflacyjny na poziomie 2,5% z przedziałem odchyleń o szerokości ±1 pkt proc., podał bank centralny. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe, a polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym.

"NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP, a celem operacyjnym będzie kształtowanie stawki Polonia w pobliżu stopy referencyjnej NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego, który nie wyklucza interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w szczególności następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19" - czytamy w "Założeniach".

RPP podtrzymała, że polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Rada podkreśliła, że strategia polityki pieniężnej zakłada elastyczność w zakresie stosowanych instrumentów.

"Oznacza to, że instrumentarium NBP może być dostosowywane do natury występujących w gospodarce zaburzeń oraz uwarunkowań rynkowych. Elastyczne kształtowanie instrumentów polityki pieniężnej sprzyja efektywnemu działaniu mechanizmu transmisji oraz stabilności makroekonomicznej i finansowej" - czytamy dalej.

RPP wskazała, że polityka pieniężna jest prowadzona w warunkach niepewności, dotyczącej w szczególności przyszłego kształtowania się sytuacji gospodarczej.

"Średniookresowy charakter celu inflacyjnego oznacza, że - ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe - inflacja może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu. Reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne. W przypadku odchylenia inflacji od celu, Rada w sposób elastyczny określa pożądane tempo powrotu inflacji do celu, ponieważ szybkie sprowadzenie inflacji do celu może wiązać się z istotnymi kosztami dla stabilności makroekonomicznej lub finansowej" - podano także.

"Stabilizowanie inflacji na niskim poziomie jest ważnym, ale niewystarczającym warunkiem utrzymania równowagi w gospodarce, która z kolei sprzyja utrzymaniu stabilności cen w długim okresie. Zagrożeniem dla stabilności cen w długim okresie są zwłaszcza nierównowagi w sektorze finansowym. Mając to na uwadze, Rada prowadzi politykę pieniężną w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu stabilności systemu finansowego i ograniczać ryzyko narastania nierównowag w gospodarce, uwzględniając w swoich decyzjach kształtowanie się cen aktywów (w tym cen nieruchomości) oraz dynamikę akcji kredytowej. W warunkach znacznej swobody przepływu kapitału i integracji rynków finansowych istotną rolę w ograniczaniu nierównowag makroekonomicznych i finansowych oraz stabilizowaniu akcji kredytowej pełni polityka makroostrożnościowa" - podano w "Założeniach".

Rada wskazała, że zgodnie z przyjętą strategią w 2021 r. parametry polityki pieniężnej, w tym poziom stóp procentowych NBP, będą dostosowywane do sytuacji w gospodarce tak, aby zapewnić długookresową stabilność cen i jednocześnie wspierać zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność systemu finansowego.

(ISBnews)

25.09.2020 10:59

Mamy 1 587 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 84 396 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarły 2 392 osoby.

"Mamy 1587 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (295), małopolskiego (241), kujawsko-pomorskiego (162), pomorskiego (128), śląskiego (126), warmińsko-mazurskiego (87), wielkopolskiego (84), łódzkiego (78), zachodniopomorskiego (61), lubelskiego (59), podkarpackiego (55), podlaskiego (54), dolnośląskiego (52), świętokrzyskiego (52), opolskiego (38) i lubuskiego (15)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

"Z przykrością informujemy o śmierci 23 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 84-M Siedlce, 52-M Kraków, 86-K Kędzierzyn-Koźle, 67-K Elbląg, 82-M Biłgoraj, 79-K Lublin, 90-K, 86-K, 90-M, 74-M, 81-M, 80-K Zgierz, 68-K Bełchatów, 73-M, 60-K, 44-M, 51-M, 68-M Poznań, 94-M Tychy, 82-M Świętochłowice, 60-M Racibórz, 70-K Ostróda (mieszkanka woj. pomorskiego), 83-M Gdynia. Większość osób miała choroby współistniejące" - poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 84 396 osób.

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ponad 3,2 mln testów.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 995 osób, 137 023 było objętych kwarantanną, 12 937 - nadzorem epidemiologicznym. Zajętych było 96 respiratorów. Dotychczas zmarły 2 392 osoby. Za zdrowych uznano 66 740 pacjentów.

Od ponad pół roku na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Od kilku tygodni obowiązują dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń (w ramach tzw. strefy czerwonej i żółtej) w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa.

W tym tygodniu największe obostrzenia obowiązują w powiatach strefy "czerwonej": bytowskim, kluczborskim i milickim, nieco mniejsze w "strefie żółtej", a więc na terenie powiatów: tatrzańskiego, gostyńskiego, nowotarskiego, aleksandrowskiego, głubczyckiego, myślenickiego, kieleckiego i kartuskiego.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

Na terenie powiatów ze strefy czerwonej nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne. Mogą natomiast sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 osobę musi przypadać 10 m2. W kinach publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

Na terenie strefy „żółtej" na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Na pozostałej części kraju rygory są nieco mniejsze. Zniesione zostały ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii, ale obowiązkowe jest zachowanie półtorametrowego dystansu (w przeciwnym razie należy nosić maseczkę). W restauracjach i barach odległość między stolikami powinna nadal wynosić dwa metry.

W przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach, sklepach, urzędach maseczki nadal są obowiązkowe.

Otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu i baseny.

Jest też możliwość organizowania koncertów i widowisk zarówno w salach koncertowych jak i na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zajęta będzie jedynie połowa miejsc, a słuchacze czy widzowie będą zajmować je naprzemiennie.

Na boiskach i stadionach mogą być obecni kibicie (pod warunkiem, że zapełniona jest jedynie połowa miejsc). Z aquaparku może korzystać do 75% obłożenia obiektu.

Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest zalecany. Na polach golfowych, kortach tenisowych, stajniach, stadninach i torach wyścigowych dla koni, przy imprezach dot. sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 250 uczestników.

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla firm. Do przedsiębiorców i pracowników trafiło już ponad 135 mld zł pomocy.

(ISBnews)

25.09.2020 08:21

Agora odnotowało 38,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowana strata netto ogółem w II kw. br. wyniosła 41,11 mln zł wobec 6,59 mln zł straty rok wcześniej. W połowie sierpnia Agora podała, że jej wstępna skonsolidowana strata netto w II kw. br. wyniosła 41,1 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 53,32 mln zł wobec 9,17 mln zł straty rok wcześniej, podano w raporcie.

Wynik EBITDA w II kw. br. wyniósł -4,4 mln zł wobec 30,1 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA z wyłączeniem wpływu MSSF 16 - odpowiednio: -13,4 mln wobec 11,9 mln zł.

Wyniki operacyjne Grupy Agora w II kw. 2020 r. były pod bezprecedensowym wpływem wybuchu pandemii COVID-19. Obostrzenia wprowadzone w celu zapobiegania jej dalszemu rozprzestrzenianiu, związane m.in. z zamknięciem kin, ograniczeniem działalności punktów sprzedaży i zakazem przemieszczania się ludności, miały istotny negatywny wpływ na działalność operacyjną i wyniki większości biznesów Grupy w tym okresie, podała Agora.

"Nasza firma bardzo dotkliwie odczuła skutki pandemii, ale jestem dumny z tego, jak zespół Agory poradził sobie z uderzeniem koronawirusa. Nasze media biły rekordy popularności. Teraz w niezłym tempie odbudowujemy biznes reklamowy, a kolejne premiery filmowe ściągają coraz więcej ludzi do kin. Z sukcesem zakończyliśmy negocjacje w sprawie pozyskania finansowania dla Heliosa i całej Agory na kolejne lata. To wszystko pozwala nam z większym spokojem i optymizmem pracować nad powrotem Agory do dawnej formy" - skomentował prezes Bartosz Hojka, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 129,53 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 269,79 mln zł rok wcześniej.

"Całkowite przychody Grupy Agora w II kwartale 2020 r. wyniosły 129,5 mln zł i były niższe o ponad 50% niż przed rokiem. Zdecydował o tym wybuch pandemii COVID-19, która negatywnie wpłynęła na wszystkie źródła przychodów grupy oprócz sprzedaży płatnych treści w formie prenumeraty cyfrowej Wyborcza.pl i TOK FM Premium. Największe spadki wpływów miały miejsce w biznesach najmocniej dotkniętych przez skutki pandemii - w segmentach Film i Książka oraz Reklama Zewnętrzna" - czytamy w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży usług reklamowych Grupy Agora zmniejszyły się o prawie 48% r/r, głównie z powodu negatywnego wpływu pandemii na aktywność reklamodawców oraz spadek wartości wydatków na promocję ich produktów i usług w Polsce w II kwartale 2020 r. Zgodnie z szacunkami Agory, wartość polskiego rynku reklamowego wyniosła w tym czasie około 1,9 mld zł i zmniejszyła się o 28,5% r/r, podano także.

"Najistotniejsze ograniczenie budżetów reklamowych odczuły segmenty: Reklama Zewnętrzna, przede wszystkim z uwagi na obostrzenia w przemieszczaniu się ludności, a także Radio - w związku ze skurczeniem się rynku reklamy radiowej i kinowej oraz Prasa - wskutek pogłębienia dotychczasowych negatywnych trendów w zakresie sprzedaży reklamy prasowej. Najmniejszy spadek wpływów reklamowych miał miejsce w segmencie Internet. Wskutek zamknięcia obiektów kinowych w Polsce decyzją administracyjną od 12 marca 2020 r. przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios zmniejszyły się o 99,7%; nie odnotowano wpływów ze sprzedaży barowej" - czytamy dalej.

Przychody grupy ze sprzedaży wydawnictw zmniejszyły się o 16,7%, głównie ze względu na ograniczenie sieci sprzedaży prasy i książek. Grupa Agora miała też niższe przychody ze sprzedaży usług poligraficznych i z pozostałej sprzedaży. Wzrosły jedynie wpływy z działalności filmowej Grupy w związku z dystrybucją coraz większej liczby tytułów z portfolio spółki Next Film poprzez platformy cyfrowe.

W I poł. 2020 r. spółka miała 81,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 11,27 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 419,12 mln zł w porównaniu z 578,22 mln zł rok wcześniej.

Wynik EBITDA w I poł. br. wyniósł 40,2 mln zł wobec 68 mln zł rok wcześniej, zaś EBITDA z wyłączeniem wpływu MSSF 16 - odpowiednio: 13,8 mln wobec 32,5 mln zł.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 74,62 mln zł wobec 38,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą "Gazety Wyborczej" i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

(ISBnews)

24.09.2020 14:33
24.09.2020 10:41

Mamy 1 136 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowało w Polsce 82 809 osób, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 2 369 osób.

"Mamy 1136 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: małopolskiego (183), mazowieckiego (149), pomorskiego (143), śląskiego (110), łódzkiego (84), wielkopolskiego (84), podkarpackiego (62), dolnośląskiego (58), lubelskiego (58), kujawsko-pomorskiego (41), podlaskiego (38), świętokrzyskiego (36), zachodniopomorskiego (28), warmińsko-mazurskiego (23), lubuskiego (20), opolskiego (19)" - podał resort na swoim profilu na Twitterze.

"Z przykrością informujemy o śmierci 25 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 72-M Kędzierzyn-Koźle, 72-M Lublin, 89-K Warszawa, 68-M, 92-M Bydgoszcz, 74-M Bełchatów, 64-M, 91-K Zgierz, 80-M Kraków, 89-M Mielec, 75-K Przemyśl, 83-K Sanok, 76-M Dębica, 65-M Łańcut, 71-M Augustów, 43-M Poznań (mieszkaniec woj. lubuskiego), 92-K, 80-K, 81-K, 69-M Poznań, 87-K Wejherowo, 50-K Częstochowa, 72-K, 75-M Tychy, 85-M Racibórz. Wszystkie osoby miały choroby współistniejące" - poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 82 809 osób.

Z danych MZ wynika, że w trakcie trwania pandemii przeprowadzono ok. 3,18 mln testów.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowane były 1 964 osoby, 125 220 było objętych kwarantanną, 11 089 - nadzorem epidemiologicznym. Zajętych było 91 respiratorów. Dotychczas zmarło 2 369 osób. Za zdrowych uznano 66 158.

Od ponad pół roku na terenie kraju obowiązuje stan epidemii. Od kilku tygodni obowiązują dwa rodzaje dodatkowych obostrzeń (w ramach tzw. strefy czerwonej i żółtej) w powiatach, w których zanotowano najwięcej nowych przypadków koronawirusa.

W tym tygodniu największe obostrzenia obowiązują w powiatach strefy "czerwonej": bytowskim, kluczborskim i milickim, nieco mniejsze w "strefie żółtej", a więc na terenie powiatów: tatrzańskiego, gostyńskiego, nowotarskiego, aleksandrowskiego, głubczyckiego, myślenickiego, kieleckiego i kartuskiego.

Na liście tzw. alertów, czyli powiatów które mogą trafić do strefy żółtej bądź czerwonej w przyszłym tygodniu są powiaty: augustowski, olkuski, trzebnicki, opolski, ostrowski i tucholski.

"Czerwone" powiaty to te, w których wskaźnik przyrostu nowych przypadków na 10 tys. mieszkańców przekracza 12 w ciągu 14 dni poprzedzających dzień ogłoszenia. Z kolei powiaty w przedziale od 6 do 12 przypadków są oznaczane kolorem żółtym. Lista powiatów aktualizowana jest co tydzień.

Na terenie powiatów ze strefy czerwonej nie mogą odbywać się targi ani wydarzenia kulturalne. Nie działają wesołe miasteczka, parki rozrywki, parki rekreacyjne. Mogą natomiast sanatoria i ośrodki rehabilitacji. Wydarzenia sportowe mogą odbywać się tylko bez udziału publiczności. Natomiast w kościołach obowiązuje ograniczenie liczby maksymalnie do 50% obłożenia kościoła lub innego obiektu religijnego. Na zewnątrz świątyń może gromadzić się do 150 osób. W spotkaniach, także rodzinnych może uczestniczyć do 50 osób. Na siłowaniach na 1 osobę musi przypadać 10 m2. W kinach publiczność może zajmować jedynie 25% wolnych miejsc.

Na terenie strefy „żółtej" na siłowniach, w klubach i centrach fitness na terenie tzw. stref żółtych na jedną osobę ma przypadać 7 m2 powierzchni (na terenie kraju miejsca mają być udostępniane naprzemiennie, przy zachowaniu 1,5 m odległości).

W weselach, innych uroczystościach rodzinnych i spotkaniach może brać udział maksymalnie 100 osób. Taki jest też limit liczby osób, które mogą wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych na otwartej przestrzeni (na terenie całego kraju nie ma limitu miejsc pod warunkiem zachowania 1,5 metrowego dystansu). W kinach może przebywać jedynie 25% publiczności (na terenie kraju 50%).

Organizacja kongresów i targów jest możliwa jedynie pod warunkiem, że w miejscu odbywania się imprezy będzie znajdować się 1 osoba na 4m2 (na terenie kraju 1 os. na 2,5 m).

Na pozostałej części kraju rygory są nieco mniejsze. Zniesione zostały ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii, ale obowiązkowe jest zachowanie półtorametrowego dystansu (w przeciwnym razie należy nosić maseczkę). W restauracjach i barach odległość między stolikami powinna nadal wynosić dwa metry.

W przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach, sklepach, urzędach maseczki nadal są obowiązkowe.

Otwarte są kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu i baseny.

Jest też możliwość organizowania koncertów i widowisk zarówno w salach koncertowych jak i na otwartym powietrzu, pod warunkiem, że zajęta będzie jedynie połowa miejsc, a słuchacze czy widzowie będą zajmować je naprzemiennie.

Na boiskach i stadionach mogą być obecni kibicie (pod warunkiem, że zapełniona jest jedynie połowa miejsc). Z aquaparku może korzystać do 75% obłożenia obiektu.

Osoby uprawiające sport nie muszą nosić maseczek. Organizowanie wydarzeń sportowych jest możliwe do 250 uczestników. Nie ma obowiązku zachowania dystansu społecznego, choć jest zalecany. Na polach golfowych, kortach tenisowych, stajniach, stadninach i torach wyścigowych dla koni, przy imprezach dot. sportów wodnych i lotniczych – nie obowiązuje limit 250 uczestników.

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla firm. Do przedsiębiorców i pracowników trafiło już ponad 135 mld zł pomocy.

(ISBnews)

24.09.2020 08:18

Nowelizacja ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  wprowadzająca dodatkową "tarczę" dla branży turystycznej wczoraj wieczorem ukazała się w „Dzienniku Ustaw".  Oznacza to, że co do zasady wejdzie w życie w przyszłym tygodniu.

Nowelizacja wprowadza dla branży turystycznej dodatkowe "postojowe" oraz zwolnienie ze składek ubezpieczeniowych za lipiec sierpień i wrzesień. Zakłada także utworzenie Turystycznego Funduszu Zwrotów, z którego byłyby zwracane klientom środki za niewykorzystane wycieczki.

Ze wsparcia będą mogli korzystać organizatorzy turystyki, którzy wykażą spadek dochodów o co najmniej 75%.

Koszt tarczy turystycznej szacowany jest na 700 mln zł, przy czym 300 mln zł to kwota, która miała trafić na Turystyczny Fundusz Zwrotów i którą firmy turystyczne miałyby zwrócić w ciągu 6 lat. Natomiast kwota przeznaczona na zwolnienia z ZUS i postojowe dla branży turystycznej i estradowej szacowana była na 400 mln zł.

Zgodnie z nowelą, Turystyczny Fundusz Zwrotów ma stanowić wyodrębniony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego, z którego będą dokonywane wypłaty na rzecz podróżnych, którzy nie wyrazili zgody na przyjęcie vouchera na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza.

Środki wypłacone z Turystycznego Funduszu Zwrotów mają być spłacane przez firmy w 72 równych ratach miesięcznych od kwietnia 2021 roku i mają być przekazywane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dodatkowo ma zostać utworzony od 1 stycznia 2021 r. Turystyczny Fundusz Pomocowy, zasilany ze składek branży turystycznej. Ma stanowić reasekurację na rynku i być uruchamiany w sytuacjach nadzwyczajnych.

Organizator turystyki za pośrednictwem systemu teleinformatycznego będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. Warunkiem jej udzielenia będzie wpłata w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat objętych wnioskiem na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w ciągu 7 dni. Ponadto, organizator turystyki będzie musiał dokonać opłaty w wysokości 2,5% łącznej wartości wnioskowanych wypłat, pomniejszonej o kwotę wpłaty na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.

(ISBnews)

23.09.2020 13:29
Wtorek, 29 września 2020
01:30 Japonia Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wrzesień
08:45 Francja Indeks zaufania gospodarstw domowych wrzesień
09:00 Węgry Stopa bezrobocia sierpień
09:00 Polska Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień
09:00 Szwecja Indeks zaufania w przemyśle wrzesień
09:00 Hiszpania Sprzedaż detaliczna sierpień
09:00 Szwecja Indeks zaufania konsumentów wrzesień
09:00 Hiszpania Inflacja HICP - dane szacunkowe wrzesień
10:07 Włochy Inflacja producencka sierpień
10:30 Wlk. Brytania Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny sierpień