23:20 | GMT: 22:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.905 akcji serii D i 4.312 akcji serii E.
PBF 
GPW 
 
NWZA ws. wyboru członków RN.
PDZ 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.020.000 akcji zwykłych.
TAR 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu, powołania członka RN, finansowania przez spółkę nabycia emitowanych przez nią akcji oraz utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu, wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie spółki.
YOL 
GPW 
 
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
JWC 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 26 czerwca 2017, powołania członka RN IV wspólnej kadencji oraz ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członka RN.
NEU 
GPW 
 
NWZA ws. wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany treści Regulaminu Rady Nadzorczej, skupu akcji własnych i in.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 3.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ROT 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
SNS 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
C.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LVC 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016/2017 w wysokości 0,44 zł na akcję.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
RFK 
GPW 
 
Dzień ostatniego notowania na GPW 42.500.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zgody na objęcie przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. nowych udziałów spółki Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. oraz certyfikatów inwestycyjnych serii A JSW Stabilizacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, uzupełnienia składu RN.
BTK 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRT 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
HRP 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NFP 
NC 
 
NWZA ws. odwołania członka RN oraz powołania członka RN.
QRK 
NC 
 
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
RFK 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ECA 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem zarządu UHY ECA S.A.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
wykres IBM
IBM.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EAH 
GPW 
 
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki oraz wynagradzania członków RN i Komitetu Audytu.
GKP 
NC 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
IFI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
SFS 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, przyjęcia polityki określania wynagrodzenia osób nadzorujących, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
STL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SNS 
GPW 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez FTF Galleon Spółka Akcyjna po cenie 4,93 zł za akcję.
GE.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów