13:48 | GMT: 12:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
01C 
NC 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ABA 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN oraz ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
ADV 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia Biovo sp. z o. o., Nutra sp. z o. o., StokPl sp. z o. o. oraz OryxPl sp. z o. o. z Adiuvo Investments S.A.
wykres ARI
ARI 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 29 czerwca 2018 oraz zmiany statutu.
DEK 
GPW 
 
NWZA ws. zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
FLD 
NC 
 
NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.
IFI 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
KOM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
MER 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu oraz zaprzestania stosowania MSR przy sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
MIR 
GPW 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego oraz dalszego istnienia spółki.
ORB 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 87 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Accor S.A.
SKT 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SKL 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
DIN 
NC 
 
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru.
ELB 
GPW 
 
NWZA ws. uzupełnienia składu RN i powołania członka RN na trwającą X kadencję.
MPH 
GPW 
 
NWZA ws. nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.
MOV 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 700.000 akcji serii B, 90.909 akcji serii C, 890.303 akcji serii D, 400.000 akcji serii E, 110.975 akcji serii F, 108.341 akcji serii H.
PPS 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru nowych członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
PSW 
GPW 
 
NWZA ws. dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na GPW oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
PRL 
NC 
 
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
RFK 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
ROT 
NC 
 
Dzień wykupu akcji spółki przez TIM Spółka Akcyjna po cenie 3,30 zł za akcję.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,35 zł na akcję.
FDX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.
B24 
NC 
 
NWZA ws. dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków RN, przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zmiany uchwał nr 5/17 i 6/17 NWZ z 18 października 2017 oraz zmiany statutu.
ECH 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,50 zł na akcję.
EKP 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
PHR 
NC 
 
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń dla Członków Rady Nadzorczej, ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
ABE 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.
ASB 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 0,05 USD na akcję.
MOB 
NC 
 
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
PSW 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PHR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
RON 
GPW 
 
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
RCW 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017/2018.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
VTG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
VRB 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
APT 
GPW 
 
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
BGZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRA 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IMC 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KSW 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
wykres MCI
MCI 
GPW 
 
NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
ICE 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
NET 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SKN 
NC 
 
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRK 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
VTG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów