03:27 | GMT: 01:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
DCR 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 11,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Decora S.A., Włodzimierza Lesińskiego oraz Marzenę Lesińską.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GRT 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy do akcji nowej emisji serii H oraz zmiany statutu.
GRE 
NC 
 
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem rady nadzorczej, wyrażenia zgody na wniesienie przez akcjonariuszy dopłat do spółki w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowych akcjom, wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez sółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
INF 
GPW 
 
NWZA ws. zmian statutu.
LCC 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TRK 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VTL 
GPW 
 
NWZA ws. połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.
BAC.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LTX 
GPW 
 
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
LVC 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członków RN.
PRT 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Luma Holding Limited.
GS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
JNJ.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MS.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NFLX.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
UNH.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GNG 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 5.945.632 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
wykres PEP
PEP 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Dominikę Kulczyk oraz Mansa Investments sp. z o.o.
SHG 
GPW 
 
NWZA ws. scalenia akcji, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 20 z 28 czerwca 2018 ZWZ dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej.
wykres XTB
XTB 
GPW 
 
NWZA ws. ustanowienia nowej kadencji RN, powołania członków RN nowej kadencji oraz ustalenia zasad wynagradzania RN.
AA.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
USB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ART 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.397.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GTK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, dalszego istnienia spółki, przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
KVT 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
QRS 
GPW 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AXP.US 
NYSE 
 po sesji
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BK.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PM.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
wykres SAP
SAP.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TRV.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AQU 
NC 
 
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELB 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 5,25 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
NWZA ws. przyjęcia polityki dotyczącej weryfikacji i wyboru osób wchodzących w skład zarządu i RN oraz kluczowych pracowników IPOPEMA Securities S.A.
HON.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów