23:54 | GMT: 21:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ABC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 i wypłaty dywidendy.
ALI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz wypłaty dywidendy albo udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie utworzenia kapitałów na cele nabycia tych akcji.
AOL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
APT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
BIO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BSC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CLN 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
COL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 roku oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na pokrycie wydatków związanych ze skupem akcji własnych.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
GEU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
F51 
NC 
 
Początek budowy księgi popytu na akcje serii I.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2017.
LEN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
LTG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
MWT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,46 zł na akcję.
PFL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017.
PRD 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2017r.
PRT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
SEK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,20 zł na akcję.
TAR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
TRR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
4FM 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
AQU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za 2017 rok.
ARX 
NC 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
ASB 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,06 USD na akcję.
BFT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 rok.
BLU 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
CLN 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
COL 
GPW 
 
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z 3,76 zł na 4,10 zł.
EGS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. korekty wyniku z lat poprzednich, podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
FSG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za 2017 rok.
GRV 
GPW 
 
ZWZA
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
MAB 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.405.999 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
MAX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2017.
MDP 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MWT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,46 zł na akcję.
OPN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ORB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 i ustalenia kwoty dywidendy.
ORL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
ZAP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,46 zł na akcję.
RLP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
SEK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
SKA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
SUN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
PKP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku.
4FM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
ATC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia straty netto za rok 2017.
DEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
EDI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
EMP 
GPW 
 
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
I2D 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
IFI 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
IPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2017 rok.
wykres IMS
IMS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
wykres IU
IUS 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres MOJ
MOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
MSZ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
NOV 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NTT 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2017 r.
ODL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
OTM 
GPW 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
PMP 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Amerykanka Struktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
ZAP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,46 zł na akcję.
SSK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
wykres TIM
TIM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.
UNI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
BZW 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 3,10 zł na akcję.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
BRS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
COL 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AllumaInvest Sp. z o.o.,Ziołopex Sp. z o.o., Barbarę Kolańską, Jana Kolańskiego, Colian Holding S.A. oraz IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
DBC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
DKR 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
EDI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
EUC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017.
ETX 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ETL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii I.
FER 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Watchet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FHD 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
IMC 
GPW 
 
ZWZA
IMP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
INP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
IPE 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
JWC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KST 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku.
MXC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
VER 
NC 
 
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2017/2018.
NET 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2017.
ODL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
wykres OEX
OEX 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
OTM 
GPW 
 
Początek notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
OUT 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
PBF 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
PFL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
RBS 
NC 
 
Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SEL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres TXM
TXM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
VKT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia kapitałem rezerwowym całości straty za rok obrotowy 2017.
VIA 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w restrukturyzacji od 26.03.2018) za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
WXF 
GPW 
 
ZWZA
11B 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
ACG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
ALS 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ALI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,49 zł na akcję.
APL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2017 roku oraz dalszego istnienia spółki.
ATG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BCM 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
BOW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
BRA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017.
CSR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
COL 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRO 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
DKR 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
wykres DGA
DGA 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
EBX 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
F51 
NC 
 
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii I.
GNB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz straty z lat ubiegłych.
GPR 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
BHW 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,11 zł na akcję.
IPE 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
KPL 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
KPX 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KPC 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
LAN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
MRK 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
MLK 
GPW 
 
ZWZA
MSZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
OVO 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PRN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PMG 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ S.A.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PDZ 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SFS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.
SPH 
GPW 
 
ZWZA
TEN 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ULG 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E.
URS 
GPW 
 
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
WOJ 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku w roku obrotowym 2017 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy.
MZA 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
PFL 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.