13:23 | GMT: 11:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
LTS 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ALE 
GPW 
 
Zakończenie procedury budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz składania zapisów na akcje przez inwestorów detalicznych.
BBD 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BML 
GPW 
 
NWZA ws. zatwierdzenia umowy pożyczki z członkami RN, zatwierdzenia aneksu do umowy pożyczki z prezesem zarządu oraz zmiany statutu.
BTG 
NC 
 
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FTN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2019.
HUB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
GKI 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GKI 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MCR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym, trwającym od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2020 r.
NCT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PJP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
VTI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WSE 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,62 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI International.
ART 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BTG 
NC 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
DPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EPR 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H i akcji serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz powołania członków RN.
EMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HMI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IAG 
GPW 
 
NWZA ws. zmian w RN oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
GKI 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INV 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MOV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
NTT 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
OPF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PTN 
NC 
 
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
PWX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PJP 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
wykres R22
R22 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RNC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SNK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SHG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ECA 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
U2K 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
4FM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ACG 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 1,85 zł na akcję.
ACT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ADV 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ALG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ALL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWM 
NC 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AFC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
AAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
AQT 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
ARR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ASM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres ATM
ATM 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ATG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
AWB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
BAH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BCI 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
BDZ 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BMC 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres CFI
CFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
CZT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DAT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DEL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DRP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ECR 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018, podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki.
EEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ELB 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
EMT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ENI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ENT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ESK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FFI 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2018r. do dnia 31.12.2018r., pokrycia straty z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym za okres od dnia 1.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki zgodnie z art. 397 k.s.h.
FFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FEE 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
FEE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
FRO 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
FER 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GOP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
GIF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GRE 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty z działalności za rok obrotowy 2019.
GCN 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GTY 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
HRP 
GPW 
 
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.
HLD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HUB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IAG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IBS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
IDG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
IPO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
ITM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IZO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
JWW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KAN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KBD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres KGL
KGL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KIN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KOM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KCH 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
KZS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku oraz za I półrocze 2020 roku.
KVT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LET 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
LBT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MAK 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
MVP 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MLS 
GPW 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MSP 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MSW 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOV 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
MZA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NNG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
YAN 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego przez zysku netto za rok obrotowy 2019.
NFP 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok.
NTT 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NTT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
OBL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
wykres PBG
PBG 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BKM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PCX 
GPW 
 
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.
wykres PGO
PGO 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PSW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PLW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PLG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.
PND 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PMA 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
PRT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
QNT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RFK 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RWD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
REG 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RES 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
RBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SNW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SFS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za 2019 rok oraz za I i II kwartał 2020 roku.
SVRS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKH 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SKT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SOL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TAR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TBL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TRI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ECA 
NC 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
UFC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
U2K 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
URS 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VIN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VTL 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
VVD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WAX 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WRL 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
WIS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
WSE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZMT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZST 
GPW 
 
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
ZEP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PUE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ARG 
NC 
 
NWZA ws. zmiany statutu.
ART 
GPW 
 
NWZA ws. powołania członka RN.
ECC 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FRO 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
IIA 
GPW 
 
ZWZA
MAK 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
PLX 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
UNI 
GPW 
 
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.
BBBY.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PEP.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GTC Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság.
DVL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ZUK 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
WIS 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
GRM 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
Brak danych dla wybranego kraju lub grupy krajów