12:13 | GMT: 10:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
DIGITREE

Data
Spółka
Wydarzenie
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
DIGITREE
Początek notowań spółki SARE (SAR) pod nazwą DIGITREE (DTR) w związku ze zmianą firmy.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DIGITREE
NWZA ws. zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DIGITREE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
DIGITREE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii E i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
DIGITREE
NWZA ws. zmian osobowych w RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DIGITREE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
DIGITREE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 22,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Tomasza Sebastiana Pruszczyńskiego i Polinvest 7 S.a.r.l.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
DIGITREE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
DIGITREE
NWZA ws. zmian osobowych w RN oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DIGITREE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.310 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
DIGITREE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DIGITREE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
DIGITREE
NWZA ws. zmiany składu RN, podwyższenia kapitału w drodze oferty prywatnej nowej emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
DIGITREE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.741 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGITREE
Dzień ostatniego notowania na GPW 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DIGITREE
NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania członków RN (wybór uzupełniający) na podstawie art. 385 § 6 KSH oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
DIGITREE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
DIGITREE
Debiut spółka na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.500 akcji serii B i 31.741 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A i B.
DIGITREE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych inwestorów.
DIGITREE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy dużych inwestorów.
DIGITREE
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii C w transzy małych i w transzy dużych inwestorów.
DIGITREE
Zakończenie budowy księgi popytu na akcje serii C.
DIGITREE
Początek budowy księgi popytu na akcje serii C.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
DIGITREE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
DIGITREE
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zatwierdzenia zmian w Regulaminie RN oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany polityki rachunkowości poprzez oparcie jej na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
DIGITREE
NWZA ws. zatwierdzenia ugody zawartej m.in. z Panem Krzysztofem Dębowskim, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
DIGITREE
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
DIGITREE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
DIGITREE
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
DIGITREE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DIGITREE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
DIGITREE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
DIGITREE
WZA
DIGITREE
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
DIGITREE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DIGITREE
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
DIGITREE
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DIGITREE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
DIGITREE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek