15:07 | GMT: 13:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HELIO

Data
Spółka
Wydarzenie
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
HELIO
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zmiany uchwały nr 4/08/2019 NWZA z 1 sierpnia 2019 roku.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
HELIO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
HELIO
Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
HELIO
Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
HELIO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.
HELIO
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
HELIO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2017/2018.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2017/2018.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
HELIO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2016/2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
HELIO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2015/2016.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
HELIO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014/2015.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
HELIO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2014/2015.
HELIO
ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy trwający od 1 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2013/2014.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2013/2014.
HELIO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HELIO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG250.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
HELIO
ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2012/2013 trwający od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r., sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2012/2013, zmiany zasad wynagradzania członków RN.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
HELIO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
HELIO
WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2011/2012 oraz zmiany zasad wynagradzania za sprawowanie funkcji w RN.
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2011/2012.
HELIO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HELIO
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HELIO
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
HELIO
WZA
HELIO
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
HELIO
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
HELIO
Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
HELIO
WZA


«Powrót do terminarza spółek