21:26 | GMT: 19:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BLOOBER

Data
Spółka
Wydarzenie
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz podziału (splitu) akcji.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BLOOBER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz zatwierdzenia straty z lat ubiegłych.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
BLOOBER
NWZA ws. ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN, sporządzania sprawozdań i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz zatwierdzenia zysku z lat ubiegłych.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BLOOBER
NWZA ws. powołania członków RN.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BLOOBER
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF i MSR.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
BLOOBER
Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
BLOOBER
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
BLOOBER
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D.
BLOOBER
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
BLOOBER
Początek budowania księgi popytu na akcje serii D.
BLOOBER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji otwartej, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC, powołania dodatkowych członków zarządu oraz zmiany statutu.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
BLOOBER
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
BLOOBER
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
BLOOBER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu.
BLOOBER
Publikacja raportu za 2012 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BLOOBER
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz zmiany w składzie RN.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BLOOBER
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
BLOOBER
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za 2011 rok.
BLOOBER
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
BLOOBER
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
BLOOBER
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
BLOOBER
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
BLOOBER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BLOOBER
Publikacja raportu za 2010 rok.
BLOOBER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek