23:05 | GMT: 21:05 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
CCS

Data
Spółka
Wydarzenie
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału (przeznaczenia) zysku osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CCS
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki, wyrażenia zgody na nabywanie przez spółę akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego dla sfinansowania nabycia przez spółkę akcji własnych.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
CCS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
CCS
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
CCS
NWZA ws. powołania członka RN.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CCS
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
CCS
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,07 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
CCS
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CCS
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
CCS
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., ustalenia dnia dywidendy i dnia (terminu) wypłaty dywidendy.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
CCS
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
CCS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CCS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
CCS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CCS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
CCS
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
CCS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r., ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
CCS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
CCS
Publikacja raportu za 2012 rok.
CCS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
CCS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CCS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek