05:27 | GMT: 03:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,01 zł na akcję.
PKO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2017 roku, ustalenia wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję, dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
ASA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ARR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BAL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BNP 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
wykres CCS
CCS 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EON 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
ERB 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
EVE 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
FMF 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
GRI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IBC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
LEN 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
LTX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LSI 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji serii A5 oraz 80.902 akcji serii A6.
MLS 
GPW 
 
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.
PRN 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
PCX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PCE 
GPW 
 
NWZA ws. zasad zbywania składników aktywów trwałych, regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
POZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PTH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
RBW 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SWG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SEN 
GPW 
 
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
SME 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SCS 
NC 
 
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
TLV 
NC 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za 2017 rok.
WAS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
wykres WDX
WDX 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
AZN.UK 
LSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
CPB.US 
NYSE 
 przed sesją
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.