20:56 | GMT: 18:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
EFENERGII

Data
Spółka
Wydarzenie
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2019 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2018 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
EFENERGII
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
EFENERGII
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
EFENERGII
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
EFENERGII
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EFENERGII
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2017 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
EFENERGII
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EFENERGII
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
EFENERGII
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EFENERGII
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EFENERGII
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
EFENERGII
Zakończenie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych, na akcje serii H.
EFENERGII
Początek przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych, a także zapisów dodatkowych, na akcje serii H.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
EFENERGII
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2015 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
EFENERGII
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki.
EFENERGII
NWZA ws. powołania członków RN, wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B , C, D do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
EFENERGII
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G, H, I, J w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zamiennych na akcje serii K oraz zmiany statutu.
EFENERGII
Pierwszy dzień notowania na NC 105.496.470 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2014 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013 rok, połączenia ze spółką World Medical Services sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii E do obrotu na NC oraz zmian statutu.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2013 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EFENERGII
Początek notowań spółki INTWORKS (IWS) pod nazwą EFENERGII (EFE), w związku ze zmianą firmy.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
EFENERGII
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2012 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
EFENERGII
WZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 06.10.2010 do 31.12.2011, zmiany siedziby spółki oraz zmian w składzie RN.
EFENERGII
Publikacja raportu za 2011 rok.
EFENERGII
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EFENERGII
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EFENERGII
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EFENERGII
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
EFENERGII
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
EFENERGII
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
EFENERGII
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek