03:56 | GMT: 01:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ALR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ACP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres CCC
CCC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CDR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CPS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres GTC
GTC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres JSW
JSW 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres LPP
LPP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres PZU
PZU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
08N 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
2CP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
4FM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
4MB 
NC 
 
Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ABC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ACA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AED 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
AGM 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
AML 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
AMB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
AOL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
APE 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ASB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABS 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
AUG 
GPW 
 
ZWZA
AAL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 euro na akcję.
AWB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BPH 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BEP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BPN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BNP 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CPD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CIE 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres CNT
CNT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
BRO 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
DAT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
DBC 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EDI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EDN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EFE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EFX 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres EGB
EGB 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
EKG 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EGH 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
EMC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EMU 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ERB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EGS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ESS 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres FAM
FAM 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,29 zł na akcję.
FFI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FIN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
FLD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres FMG
FMG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
FOR 
NC 
 
Dzień pierwszego notowania na NC 1.539.003 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
FOT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GAL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GNG 
NC 
 
Publikacja raportu za 2015 rok.
GOL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GIW 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HTM 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HDR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IRL 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,805 euro na akcję.
CAR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ISG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IZS 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
JWC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KTY 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
KPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KOR 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KPC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LSR 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LGZ 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LSI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres LUG
LUG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAD 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAG 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,85 zł na akcję.
MAK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MGT 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MGC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MRG 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEX 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MND 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MIR 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MDV 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MZN 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
YAN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NET 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NEU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NVT 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ODL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ONC 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
OPE 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
OPN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ORG 
NC 
 
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
OVO 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NVA 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCI 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PCR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
wykres PHN
PHN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGM 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PTN 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PRF 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PRD 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
QMK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RDN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RLP 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ROB 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
RCA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RVU 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SKN 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SAP 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SFK 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SNS 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TDX 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ECA 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ULM 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
UNI 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
UFC 
NC 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
VKT 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VGO 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
WWL 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WRL 
NC 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WLB 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WTN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ACA.FR 
Euronext 
 przed sesją
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NVDA.US 
NYSE 
 
Publikacja raportu za I kwartał obrotowego 2016/2017.
wykres RWE
RWE.DE 
Euronext 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.