20:27 | GMT: 18:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GOLAB

Data
Spółka
Wydarzenie
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
GOLAB
Publikacja raportu za 2018 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GOLAB
Publikacja raportu za 2017 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
GOLAB
Publikacja raportu za 2016 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GOLAB
Publikacja raportu za 2015 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GOLAB
Publikacja raportu za 2014 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GOLAB
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GOLAB
Publikacja raportu za 2013 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za 2012 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GOLAB
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GOLAB
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz poszerzenia przedmiotu działalności spółki.
GOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za 2011 rok.
GOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GOLAB
WZA
GOLAB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GOLAB
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek