10:27 | GMT: 08:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
BOGDANKA

Data
Spółka
Wydarzenie
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
BOGDANKA
NWZA ws. zmiany statutu.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
BOGDANKA
NWZA ws. zmiany statutu.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmiany uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w statucie.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w w składzie RN oraz zmiany treści uchwał nr 16 i nr 18 podjętych przez NWZ w dniu 7.03.2017 r.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
BOGDANKA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG30.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmiany w statucie, przystąpienia do Grupy ENEA oraz przyjęcia Kodeksu Grupy ENEA, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2015 rok.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w statucie.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOGDANKA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG20 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
BOGDANKA
NWZA ws. ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmian w składzie RN.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BOGDANKA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 67,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Enea S.A.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w statucie.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
BOGDANKA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 67,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Enea S.A.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz określenia terminu wypłaty dywidendy.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 5,80 zł na akcję.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,80 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,80 zł na akcję.
BOGDANKA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w RN.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 5,06 zł na akcję.
BOGDANKA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,06 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,06 zł na akcję.
BOGDANKA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy, określenia terminu wypłaty dywidendy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
BOGDANKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 34 754 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
BOGDANKA
NWZA ws. zmian w statucie.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
BOGDANKA
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOGDANKA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BOGDANKA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
BOGDANKA
Wypłata dywidendy 1,40 zł na akcję.
BOGDANKA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
BOGDANKA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,40 zł na akcję.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
BOGDANKA
WZA
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
BOGDANKA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
BOGDANKA
Koniec zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez New World Resources.
BOGDANKA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
BOGDANKA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 100,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez New World Resources.


«Powrót do terminarza spółek