23:02 | GMT: 21:02 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MENNICA

Data
Spółka
Wydarzenie
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MENNICA
NWZA ws. połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą oraz zmiany statutu.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2019 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MENNICA
NWZA ws. zmian i uzupełnienia składu RN, ustalenia liczebności RN VII kadencji oraz powierzenia RN funkcji Komitetu Audytu w przypadku zmniejszenia składu RN do 5 członków.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MENNICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MENNICA
NWZA ws. rozporządzenia prawami do nieruchomości oraz zmian w składzie RN.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
MENNICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia kapitałów utworzonych z zysku niepodzielonego w latach ubiegłych.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MENNICA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MENNICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MENNICA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz wniesienia części przedsiębiorstwa Mennica Polska S.A.– Oddział Handlu i Marketingu w Warszawie – do spółki zależnej.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MENNICA
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
MENNICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
MENNICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
MENNICA
WZA
MENNICA
Split akcji w stosunku 1:10.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MENNICA
NWZA ws. podziału akcji.
MENNICA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek