19:31 | GMT: 17:31 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MOSTALZAB

Data
Spółka
Wydarzenie
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MOSTALZAB
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.
MOSTALZAB
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MOSTALZAB
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MOSTALZAB
Scalenie akcji w stosunku 2:1.
MOSTALZAB
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MOSTALZAB
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MOSTALZAB
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MOSTALZAB
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MOSTALZAB
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.400 sztuk akcji zwykłych na okaziciela I.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. wyrażenia zgody na wniesienie aportem dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. do spółki zależnej Przedsiębiorstwo Inżynierskie "BIPROHUT" sp. z o.o. oraz na wniesienie aportem zorganizowanych części przedsiębiorstwa Mostostal Zabrze S.A. do spółki zależnej Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
MOSTALZAB
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
MOSTALZAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MOSTALZAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. wydzierżawienia Ośrodka Usług Dźwigowych, zmiany uchwały nr 8 WZA z dnia 28.11.2013 oraz zmiany statutu.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podziału zysku z lat ubiegłych, zmiany statutu oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MOSTALZAB
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. m.in. zmian w składzie RN i zmiany statutu.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MOSTALZAB
ZWZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2012 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MOSTALZAB
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
MOSTALZAB
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczebności RN.
MOSTALZAB
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MOSTALZAB
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011.
MOSTALZAB
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MOSTALZAB
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MOSTALZAB
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MOSTALZAB
NWZA ws. ustalenia liczebności oraz składu RN.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MOSTALZAB
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MOSTALZAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
MOSTALZAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
MOSTALZAB
WZA
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
MOSTALZAB
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek