04:11 | GMT: 02:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Sortuj: wszystkie
Spółka
Ticker
Rynek
Czas
Wydarzenie
ACP 
GPW 
 
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,07 zł na akcję.
PGN 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ACG 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
AML 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
APT 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
AST 
GPW 
 
ZWZA
CMR 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ESC 
NC 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
EFK 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ETX 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
GPR 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.
IFI 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IPL 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IRL 
GPW 
 
Wypłata dywidendy 0,58 euro na akcję.
KPD 
GPW 
 
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KRC 
GPW 
 
ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018.
MRC 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MRB 
GPW 
 
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii F oraz serii G z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J oraz serii K z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
MSZ 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ORL 
NC 
 
Publikacja raportu za 2018 rok.
PJP 
GPW 
 
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RBW 
GPW 
 
Wprowadzenie do obrotu na GPW 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C5.
RNC 
GPW 
 
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital Sp. z o.o., STUDIO 7S Sp. z o.o. sp. k., Radosława Świątkowskiego, Dorotę Latkowską-Diniejko, Justynę Tinc, Andrzeja Kurasika, Mariusza Bogacza, Roberta Kołodzieja, Dariusza Prończuka, Krzysztofa Kowalczyka, Krzysztofa Przybyszewskiego.
RBC 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SFG 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 euro na akcję.
TSG 
GPW 
 
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TOR 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ULM 
GPW 
 
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,71 zł na akcję.
VTG 
GPW 
 
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.